Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Fange udsat for afpresning

Source:www.arbejderen.dk
Author:se
Date:03/04-2007

Australieren David Hicks har siddet fem år i fangelejren på Guantanamo. Nu er han blevet tiltalt og dømt ved det militære tribunal i fangelejren.

Dommen lyder på syv års fængsel for at have ydet 'materiel støtte' til en terrororganisation.

Hicks vil gerne afsone i et australsk fængsel.

Nu har USA`s regering krævet en række udtrykkelige løfter af David Hicks, hvis man skal tillade hans udlevering til Australien, oplyser Centeret for Forfatningsrettigheder (CCR).

Hicks må ikke tale med medierne i et år efter sin løsladelse, han må aldrig fortælle, at han blev mishandlet på Guantanamo, han skal erklære, at hans indespærring var lovlig i henhold til krigens love, og han skal love aldrig at rejse erstatningssag.

- David Hicks vil skrive under på hvad som helst for at slippe bort fra Guantanamo... Regeringen forsøger at lukke munden på ham og holde oplysningerne om deres tortur og mishandling af de indespærrede væk fra offentligheden, siger CCR`s direktør Vincent Warren.

CCR vandt sammen med Hicks i 2006 en højesteretskendelse i USA om at Hicks havde ret til at føre sin sag ved en domstol i USA. Denne ret omstødte præsident Bush med en ny lov i slutningen af året. I forgårs afviste USA`s højesteret med fire stemmer mod tre at afgøre, om Guantanamo-fangerne skal have ret til at rejse deres sag i USA trods den nye lov, skriver Reuters. Det betyder, at de ikke har denne ret.