Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Farvel til udviklingslæren

Source:Fyens Stiftstidende www.fyens.dk
Author:Lone Vinste
Date:16/04-2007

DARWIN: Gennem nogen tid har jeg ledt efter årsagen til, at troen på udviklingslæren er så udbredt, når der mangler afgørende beviser.

I min søgen fandt jeg blandt andet nogle foredrag, hvor en biolog, Roger Oakland, som underviser om dette internationalt, fortalte, at der ikke længere fandtes nogle beviser for udviklingslæren, for de beviser, man mente, man havde, var enten blevet tilbagevist som fejl eller afsløret som direkte spekulation.

Han fortalte, hvordan der var blevet fremskaffet falske beviser på udviklingsled netop for at kunne fremsætte udviklingslæren som et faktum, og i dag fremsættes den således også som lære, der ikke kan modsiges.

Sandheden er bare en anden. Darwin udformede udviklingslæren, men ophavsmændene skal findes længere tilbage, for eksempel Jean-Baptiste de Lamarck, som nærede et voldsomt had til kristendommen, og Darwins egen bedstefar, Erasmus Darwin, som ligeledes var stærk modstander af kristendommen. Så da Darwin senere optegnede den, var den derfor kærkommen, og der skulle så bare findes nogle beviser.

Nogle videnskabsmænd begyndte at spekulere i disse "beviser", som altså i dag er blevet afsløret som, høfligt sagt, noget nærmere tankespind end egentlig videnskab. Et eksempel er Piltdownmanden, som blev afsløret i 1956 - og pyt så med, om du blev bedraget. Og på baggrund af disse afsløringer findes der ifølge Roger Oakland ikke længere nogle fysiske beviser for udviklingslæren. Med der findes derimod beviser, der støtter skabelsen.

Tankevækkende er det netop også, at nogle af dem, der selv tror på evolutionstankerne, for at få rene linjer har udgivet en bog, hvor de afslører hullerne i evolutionsteorien, og også selv hævder, at en evolutionær sammenhæng mellem mennesker og dyr ikke er mulig at påvise.

Og Gud velsigne dem for deres ærlighed.

Men tilbage står vi så og kan bare spekulere over, hvorfor skolesystemet så alligevel bliver ved med at fastholde udviklingslæren i undervisningen.