Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Hvem er det egenligt, der er ekstremister!?

Author:Naim al-Gharib
Date:25/03-2008

Aldrig tidligere har man set magen til dobbeltmoral, og aldrig tidligere har man set magen til selvmodsigelse.

Vi ser hvordan forskellige folketingspolitikere konstant forsøger at få forbudt det islamiske politiske parti Hizb-ut Tahrir, alene fordi de går ind for en anden styreform end den demokratiske. Hizb-ut Tahrir, der er et anti-voldeligt parti, og som der gentagne gange har udfordret vestlige tænkere og politikere til en åben og offentlig intellektuel debat, bliver altid omtalt som et ekstremistisk parti, på trods af den åbne ikke-voldelige politik.

Samtidig ser vi så følgende fakta:

1. Danmark deltager i den såkaldte "krig imod terror" selvom et hav af vestlige eksperter og tidligere efterretningsfolk peger på, at ikke alene er det åbent og kendt, at den amerikanske efterretningstjeneste har haft planer om, at angribe dets egen civilbefolkning, og så skyde skylden på muslimerne, og selvom et hav af vestlige eksperter og tidligere efterretningsfolk også peger på et hav af beviser, der alle tydeligt fremviser, at det rent faktisk er Bush administrationen og efterretningstjenesten der står bag.

I USA alene er det 89% af den amerikanske befolkning der mener, at den 11 september var et komplot. Krigen imod Irak og kampen imod den såkaldte terror fortsætter stadig.

2. Danmark deltager i en ulovlig besættelse af Irak, hvor tusindvis af uskyldige civile mennesker har mistet livet, og hvor endnu flere er uden el og vand. En besættelse baseret på en åben løgn med det formål, at gennemtvinge det såkaldte demokratiske styresystem ned over hovedet på en befolkning, der ikke ønsker demokrati. Denne besættelse finder sted med flertal i folketinget.

3. Danmark deltager i en ulovlig besættelse af Afghanistan, hvor atter tusindvis af uskyldige civile mennesker har mistet livet, og hvor endnu flere er uden el og vand. Denne besættelse finder også sted med flertal i folketinget.

4. Danmark indfører den såkaldte terrorlov, der bl.a. betyder, at demokratiet bogstaveligt ophæves og der indføres en slags fascisme. For at der kan eksistere demokrati i et land, i ordets filosofiske og ideologiske betydning, så gælder der visse bestemte betingelser, og flere af disse er ophævet på grund af terrorloven.

5. PET anholder, via de nye beføjelser i terrorloven, flere uskyldige mennesker og anklager dem for planer om terror. I næsten samtlige tilfælde har der manglet afgørende beviser, og de fleste er blevet frifundet, og har krævet store erstatningssummer. Flere fremtrædende muslimer peger på at anholdelserne, både i indland og udland, er et led i en skræmmekampagne rettet imod muslimer og Islam.

6. Den danske regering samarbejder med Bush administrationen, og Anders Fogh opretter et tilsyneladende meget varmhjertet forhold til Bush familien til trods for, at Bush administrationen (tidligere og nuværende Bush) står bag nogle af de værste forbrydelser imod menneskeheden (MPEG video link).

7. Danmark støtter officielt terrorstaten Israel, der aldrig nogensinde kan anderkendes af noget fornuftigt menneske, til trods for, at terrorstaten er en besættelsesmagt, der på ligefod med Tysklands besættelse af Danmark under anden verdenskrig, har besat Palæstina. Terrorstaten begår overgreb på civile dagligt herunder også børn. Desværre er det meget sjældent at de vestlige medier viser, hvordan den palæstinensiske befolkning har det (MPEG video link).

8. To tunesere står til udvisning uden nogen form for rettergang, en klar faliterklæring til det såkaldte demokratiske system.

9. Khalid Amin fra Hizb-ut Tahrir fyres fra Københavns Kommune alene for sine holdninger og overbevisninger, også en klar faliterklæring til det såkaldte demokratiske system.

10. Muslimernes hellige profet hånes og spottes selvom hundredevis af eksperter åbent erkender, at hvis det ikke var for Islam og muslimer, så havde Europa ALDRIG oplevet opvækkelsen fra den mørke middelalder. Denne hån foretages i ytringsfrihedens navn.

11. Både politikere fra folketinget og andre praler stolt med ytringsfriheden, der i følge dem giver ret til hån og bespottelse, selvom ytringsfriheden oprindeligt handler om retten til at ytre sandheden. Sandheden - noget Islam gør til en pligt for en muslim at ytre.

12. Forleden var den britiske udenrigsminister på besøg på Københavns Universitet, hvor han bl.a. udtalte, at fremtidens trussel er muligheden for terroristers produktion af masseødelæggelsesvåben.

Men det er et faktum, at de selvsamme vestlige lande, herunder både USA og England, også er de lande, der ikke alene selv har brugt masseædelæggelsesvåben imod civilbefolkninger rundt omkring i verden, men det er også dem, der levere midlerne til produktion af sådanne våden til de undertrykkende regenter, som de - på den ene eller anden måde - har sat på magten i den islamiske verden.

Det er også et faktum, at USA og England er blandt de lande i verden, der bidrager mest til krig og ødelæggelse i andre lande. Herunder både i Mellemamerika, Sydafrika, Mellemøsten og andre steder.

13. Det er ligeledes et faktum, at vestlige agenter, herunder bl.a. britiske, er blevet taget på færsk gerning i Irak i at placerer sprængstof i biler rundt omkring i gaderne. Bilerne bringes så til sprængning i tæt befolkede områder, og skylden skydes på selvmordsbomber. Hvad formålet med disse sindsyge handlinger er, er uvist, men mange mener, at det bidrager til at skabe ustabilitet i regionerne, og dermed vedbliver der med at eksisterer en undskyldning for en millitær tilstedeværelse.

Således udtaler Karen Kwiathowski fra Pentagons kontor for planlægning, at: "Demokrati er ikke grunden til at vi gik ind i Irak. Hovedårsagen er geostrategisk regional dominans.".

Jeg kunne fortsætte med en liste, der ville fylde mange sider på papir, men jeg vil stoppe her, og jeg vil så stille et simpelt spørgsmål: "Hvem er det egentligt, der er ekstremister, fanatikere og terrorister!?"