Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Det danske demokrati: lukkede loger

Source:politiken.dk
Author:Andreas Lindqvist, Matias Seidelin og Jeppe T. Findalen
Date:07/04-2008

Originaltitel: Staten betaler til lukkede loger

Ministre og topembedsmænd sidder i lukkede, logelignende grupper med våbenindustrien, A.P. Møller-koncernen og resten af toppen af dansk erhvervsliv.

I flere tilfælde oven i købet med direkte økonomisk støtte fra staten.

Det sker, selv om statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) gentagne gange har kritiseret sine ministres medlemskab af de såkaldte VL-grupper og advaret om habilitetsproblemer.

Flere ministerier – herunder Foghs eget – betaler tilmed for deres departementschefs medlemskab af VL-grupperne, ligesom ministerierne også har betalt for mad og drikke til logens medlemmer, når de var på besøg i ministerierne.

Alene i Statsministeriet beløber det sig til over 20.000 kr. over to år.

Både justitsminister Lene Espersen (K) og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) er med i VL-grupperne, og Fogh indskærper nu over for både departementschefer og ministre, at de skal tænke sig grundigt om, før de melder sig ind:

»Jeg synes, at alle – ministre som departementschefer – bør beskytte sig mod uberettiget kritik for, at der kan være en interessekonflikt«, siger statsministeren.

Fogh understreger, at der for embedsmænd kan være gode grunde til at mødes med erhvervslivets top, og at det ikke er forbudt at være medlem. Alligevel vil han nu undersøge spørgsmålet om den økonomiske støtte til logerne.

»Det overrasker mig at høre. Det vidste jeg ikke noget om«, siger Fogh.

Statsministeren løfter samtidig sløret for, at han under den seneste regeringsdannelse i 2007 indskærpede over for sine ministre, at de ikke måtte udpege bestyrelsesmedlemmer til offentlige selskaber fra deres VL-grupper.

Det skete, efter at daværende forbruger- og familieminister Lars Barfoed (K) havde udpeget en topdirektør, som han kendte fra sin VL-gruppe, til formand for Forbrugerforum.

VL-grupperne er blevet kritiseret, fordi medlemmerne udpeger hinanden i en lukket kreds af topfolk inden for erhvervslivet og det politiske system. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) kalder den kritiske holdning til VL-grupperne for det rene og skære »nypuritanisme«.

»Statsministeren og jeg er ikke enig i det her«, siger Bendt Bendtsen.

»Jeg må mødes med, hvem jeg vil, og helt ærligt så forekommer det mig absolut tåbeligt, hvis en erhvervsminister ikke må pleje omgang med folk fra erhvervslivet«, siger den konservative leder.

Skatteministeriets departementschef Peter Loft har to gange inviteret sin VL-gruppe på godt tyve topdirektører og erhvervsledere til mad og drikke i ministeriet.

Loft er samtidig bestyrelsesmedlem for alle logerne på landsplan og er selv blevet udvalgt til sin VL-gruppe af en direktør i A.P. Møller-koncernen. Men det ser han ikke noget problem i – selv om det er et af de firmaer, som han har det overordnede ansvar for at tjekke i skat.

»Hvis du skal have noget inspiration, så er du nødt til at tale med andre erhvervsledere. Samtidig sidder jeg ikke med konkrete skattesager i mit job«, siger han.

Professor i forvaltningsret, dr. jur. ved Københavns Universitet, Steen Rønsholdt, som uddanner kommende embedsmænd til ministerierne, er uenig:

»At en A.P. Møller-direktør begunstiger en departementschef ved at pege på vedkommende til at være med i en loge, synes jeg simpelthen gør, at det burde være utilrådeligt«, siger Steen Røndsholdt. Han peger på, at der kan være store penge på spil mellem ministerier og erhvervsliv:

»Opstår der en stor konkret sag omkring A.P. Møllers skatteforhold, så havner den jo automatisk højere oppe i systemet. Det er jo ligeså sikkert som amen i kirken. Og der skal folk have tillid til, at systemet er upartisk«, siger Rønsholdt, der af samme grund mener, at regeringen bør stoppe den økonomiske støtte til VL-medlemskaberne.

Professor i offentlig ret Claus Haagen Jensen kan derimod ikke se problemet.

»Topembedsmænd har en legitim ret til at udveksle erfaringer med andre ledere. Og hvis de ikke gør det her, vil de gøre det alle mulige andre skjulte steder«, siger han.