Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Den kollektive velfærd er på vej væk

Source:arbejderen.dk
Date:09/04-2008

Originaltitel: Væk fra statens ansvar

Karen Jespersen har en plan. Står det til velfærdsministeren, skal familierne fremover varetage nogle af de opgaver, som i dag løses af den offentlige hjemmepleje. Det er pakket pænt ind i fraser om omsorg og hjælp til familiemedlemmer. Men det kan få meget vidtrækkende konsekvenser, hvis det lykkes ministeren at få indskrevet i serviceloven, at familien skal tage et større ansvar for de ældre.

Indtægtsbestemte ydelser, brugerbetaling eller privatisering af velfærdsydelserne. Det er alt sammen med til at underminere den kollektive velfærd og den bærende ide om et solidarisk samfund, som de fleste danskere støtter.

Da regeringen i 2006 igangsatte arbejdet med Kvalitetsreformen, blev det understreget, hvilken kurs man ville følge. Den offentlige sektors kerneopgaver er de områder 'som ikke løses bedre af den enkelte selv, af familien, venner, på arbejdspladsen, af frivillige organisationer eller af private virksomheder'. Nu vil Karen Jespersen - i fuld overensstemmelse med regeringens strategi - rette endnu et anslag mod den kollektive velfærd.

Ansvaret for ældreplejen skal presset tilbage i familierne, hvad der uundgåeligt vil ramme kvinderne. Mange familier vil desuden stå overfor et pres, de reelt ikke kan honorere. Og hvad bliver det næste?

Det er en styrke ved den offentlige sektor, at der er veluddannede og dygtige ansatte til at sikre, at alle ældre får en nødvendig og kvalificeret hjælp. Men regeringen værdsætter ikke fagligheden. Den er på jagt efter nye besparelser, og er i øvrigt ikke villig til at betale de traditionelle kvindefag i den offentlige sektor en ordentlig og anstændig løn. Derfor er der et forestående sammenbrud i overenskomstforhandlingerne på velfærdssamfundets kerneområder.

Allerede i dag er der meget store problemer med at skaffe nok mennesker, der vil arbejde i den offentlige sektor. Mange års nedskæringer og rationaliseringer har skabt et ulideligt arbejdspres. Markedsgørelsen af hele den offentlige sektor har udviklet et omfattende bureaukrati. Alt skal måles og kontrolleres. Brugernes behov har måttet vige for minuttyranniet. Regeringen lover forbedringer. Men det bliver værre og værre.

Samtidigt er der - ikke mindst i de traditionelle kvindefag - oparbejdet et historisk lønefterslæb, som vokser og vokser. Det vil gøre det endnu sværere at rekruttere til den offentlige sektor i fremtiden. Karen Jespersens vil løse problemet ved at lægge et voksende ansvar på familierne.

De offentlige ansatte derimod kæmper ikke alene for deres egne løn og arbejdsforhold. De kæmper også for gode forhold for børnene, de syge og de ældre.