Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Tvivlsom gave til hjemløse

Source:arbejderen.dk
Author:gp
Date:09/04-2008

Siden 2007, hvor daværende socialminister Eva Kjer Hansen fremlagde sin strategi for bekæmpelse af hjemløshed, har regeringen talt om en styrket indsats for at afskaffe ufrivillig hjemløshed.

I Satspuljeforliget er der afsat 48 millioner kroner fra 2008-2011 til opførelse af de såkaldt 'skæve huse' til skæve eksistenser. Men i forhold til hidtidig praksis er der kun tale om en lille stigning, afslører tidsskriftet Boligen.

De sidste fire år har regeringen bevilget ti millioner kroner om året. Den øgede indsats er derfor kun på to millioner kroner om året. Og reelt skal regeringen kun af med 18 millioner kroner ekstra. De 30 millioner ud af de 48, der er afsat, er penge fra tidligere års bevillinger, som ikke er uddelt, fordi ordningen ikke fungerer som planlagt.

'Regeringen sparer med andre ord over 20 millioner kroner i de kommende fire år i forhold til de cirka 40 millioner kroner, den var villig til at dele ud i de foregående fire år', konkluderer 'Boligen'.

Kontorchef Peter Juhl, Velfærdsministeriet erkender, at der indgår 30 millioner kroner, som tidligere er bevilliget til nye skæve boliger. Han forklarer det med, at kommunerne har svært ved at finde egnede grunde.

Satspuljeforliget er indgået af samlige partier i Folketinget minus Enhedslisten. Ordfører for SF, Anne Baastrup, vil ikke afvise regnestykket i 'Boligen'.

- Det er for mig ikke vigtigt, om det er gamle eller nye penge, men om det bliver til noget, når vi aftaler at bygge boliger til skæve eksistenser, siger hun til Arbejderen.

Anne Baastrup kan sagtens genkende Peter Juhls problem med at komme af med tidligere bevilligede penge.

- De kommuner, der træder os lidt over tæerne, fordi de ikke vil have den her gruppe af mennesker indenfor deres kommunegrænse, må finde ud af, at det er de nødsaget til.

- Det har hele tiden været mit projekt, at det ikke skal finansieres over satspuljen men over regeringens kvalitetsprogram. På et tidspunkt påstod regeringen jo, at der skulle bruges 50 milliarder kroner til at styrke byggeriet, siger Anne Baastrup.

Hun vil nu se nærmere på, om der er grundlag for at tage ordningen omkring bygning af skæve boliger for hjemløse op med velfærdsministeren.

Skæve boliger er ifølge Socialpædagogernes Landsforbund blevet en stor succes, fordi de giver beboerne mulighed for social støtte. Det sker gennem sociale viceværter, som samtidig er beboernes bindeled til kommunen.

Det er ofte små boliger på størrelse med et kollegieværelse. En del er færdiglavede træhuse, men der er også skæve boliger i etagebyggeri, villakvarterer og en enkelt husbåd.