Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Ny torturlov freder bødlerne i Danmark

Source:arbejderen.dk
Author:gp
Date:28/04-2008

Trods kritik fra FN`s Torturkomité fastholder regeringen, at tortur kan forældes efter ti år. Dermed risikerer Danmark at ende som fristed for udenlandske torturbødler.

Danmark mister ikke blot sit ry som foregangsland i kampen mod tortur. Udenlanske bødler kan finde et fristed, fordi almindelig tortur forældes efter ti år.

Det fortalte Tue Magnussen, Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre til medlemmerne af Folketingets Retsudvalg under sit foretræde i torsdags.

RTC har sammen med Amnesty International, Dansk Røde Kors, Retssikkerhedsfonden og Dansk Retspolitisk Forening kritiseret justitsministerens forslag til den lov, der skal indskrive forbuddet mod tortur og anden ydmygende behandling i den danske straffelov.

Det blev fremsat i marts, blandt andet efter, at Amnesty International havde afleveret 145.000 underskrifter med krav om at indskrive tortur i straffeloven.

- FN`s torturkomité bad sidste år Danmark om dels at lave en selvstændig torturparagraf i straffeloven, dels at sørge for, at tortur og anden ydmygende behandling ikke kan forældes, siger Tue Magnussen til Arbejderen.

I stedet for en særlig torturparagraf nøjes regeringen med at indføje tortur i straffelovens bestemmelser om vold af særlig grov karakter. Her er forældelsesfristen ti år.

- Tortur bliver typisk begået i andre lande, så det er noget bødlerne har med i bagagen, når de flygter fra retsforfølgelse. Forbrydelserne er som regel mere end ti år gamle, og så bliver Danmark i praksis et fristed for torturbødler, siger Tue Magnussen.

Ifølge ham er 11 sager om tortur henlagt, fordi de ikke kan retsforfølges i Danmark på grund af forældelse. Det betyder, at ofrene ikke kan få den kompensation, som de ellers er berettiget til ifølge FN`s Torturkonvention.

Venstres retspolitiske ordfører Kim Andersen erkender, at han fik noget at tænke over efter delegationens besøg.

- Det gjorde bestemt indtryk på os, og vi er nu ved at undersøge de argumenter, vi fik, siger han til Arbejderen.

FN`s særlige udsending for tortur og anden umenneskelig behandling eller straf, Manfred Nowak besøger Danmark 2.-10. maj, inviteret af regeringen. Retsudvalget skriver betænkning over lovforslaget den 15. maj.