Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Ny irakisk olielov kun til gavn for USA

Source:www.arbejderen.dk
Author:se
Date:04/07-2007

Originaltitel: Seks nobelprismodtagere mod olietyveri

Seks kvindelige Nobelpris-modtagere har i fællesskab udsendt en international protest mod at USA tvinger Irak til at vedtage en olielov mens landet er besat.

'En lov, som radikalt kan forandre den grundlæggende økonomiske sikkerhed for det irakiske folk bør ikke påtvinges Irak, mens det er besat og derfor i en svag forhandlingsposition både over for USA og i forhold til udenlandske olieselskaber', skriver de seks kvinder.

De henviser til, at Kongressen i USA den 24. maj har vedtaget en lov om støtte til genopbygning af Irak, men at støtten er betinget af, at Iraks regering vedtager olieloven.

Nobelprismodtagerne Betty Williams, Mairead Corrigan Maguire, Rigoberta Menchu, Jody Williams, Shirin Ebadi og Wangari Maathai understreger, at Iraks olierigdomme bør komme den irakiske befolkning til gode. De advarer om, at det ikke er sikret med den olielov, som bliver behandlet i Iraks parlament under pres fra Washington:

'Den irakiske olielov kunne komme til at gavne de udenlandske olieselskaber på bekostning af af det irakiske folk, den kunne fratage det irakiske folk økonomisk sikkerhed og skabe større ustabilitet og fjerne landet yderligere fra freden.'

Iraks oliearbejderes fagforening har protesteret mod olieloven og en række andre kredse har med stærkere ord - betegnet olieloven som et organiseret røveri af Iraks olie.

Irak råder over hele 115 milliarder tønder olie. Det er ti procent af verdens kendte oliereserver. Den olielov, som USA presser på for at få vedtaget vil omforme Iraks olieindustri fra at være statslig til en kommerciel model, der åbner for at amerikanske selskaber overtager kontrollen med olien. Dermed er der overhængende fare for at overskuddet fra Iraks olie snarere vil ende i olieselskabernes lommer end til gavn for Iraks nødlidende befolkning.

Disse informationer og holdninger kom frem under en konference tidligere på måneden med deltagelse af kvinder fra USA og fra Irak samt Nobelpris-modtagerne.

'USA`s regering bør overlade hele spørgsmålet om den fremtidige udvinding og salg af olie til det irakiske folks afgørelse på et tidspunkt, hvor de er fri fra besættelse og derfor bedre i stand til at tage en ægte demokratisk beslutning.

Det er umoralsk og ulovligt at bruge krig og invasion som midler til at berøve et folk for deres vitale naturressourcer', slutter appellen fra de seks kvindelige Nobelpris-modtagere.