Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Mere useriøs journalistik fra JP

Source:khilafah.dk
Author:Taimullah Abu Laban
Date:14/06-2008

Den 12. juni 2008 skrev en journalist fra JP en artikel om et indlæg på Khilafah.dk - Ambassade-bombningen (forfattet af undertegnede).

Artiklen er karateristeret ved den primitive stil, som JP efterhånden er blevet kendt for - lokalt såvel globalt. Stilen kendetegnes ved en fremgangsmåde blottet for al seriøs journalistik, hvor en masse påstande fremlægges imod Islam og muslimerne, uden at disse suppleres med beviser, referencer eller kilder. Dette er til for at forhindre enhver form for sund debat og fremme en hetz-agtig og sensationslysten avis' højreorienterede og hadske agenda. Med denne stil har avisen forhåbninger om at overbevise den snæversynede, der har en forudgående holdning til alt, hvad der drejer sig om Islam og muslimerne.

Således indleder artiklen - traditionen tro - med en løgn om, at Hizb ut-Tahrir er en militant bevægelse, selvom Danmarks øverste juridiske myndighed, rigsadvokaten, efter gentagende og omfattende undersøgelser af Hizb ut-Tahrir har måtte konstatere, at Hizb ut-Tahrir konsekvent ikke har udøvet nogen form for vold i sin lange kamp imod vestligt-opbakkede diktatorer i den muslimske verden.

Artiklen fortsætter og gentager de samme påstande om, at al-Qaeda stod bag angrebet mod den danske ambassade, hvor avisens eneste ”bevis” er en ”terroreksperts” (altid klar til at lefle for regeringen) hellige og uanfægtelige påstande. Yderligere fremlægger artiklen en påstand, som atter ikke følges op med kilder. Postulatet er, at Hizb ut-Tahrir har udtalt, at USA bombede den danske ambassade. Denne påstand er forkert ud fra tre årsager:

1. Hizb ut-Tahrir har indtil nu ikke udgivet noget, hverken på internetsider eller gennem uddeling, hvor partiet har givet udtryk for at USA står bag aktionen.

2. Artiklen som jeg skrev, er ikke en artikel af Hizb ut-Tahrir.

3. Artiklen er fra Khilafah.dk (som ikke er Hizb ut-Tahrirs officielle hjemmeside) påpeger, at angrebet mod den danske ambassade foregår på et tidspunkt, hvor timingen og motivet tyder på, at USA har en interesse i dette angreb og dette kan indikere at USA var planlæggeren af angrebet. Muslimerne kan ikke genkende - ud fra hvad de har oplevet på egen krop og sjæl - det rosenrøde Hollywood-agtige og dybt naive billede af USA som JP (med sine evige retfærdiggørelser af USA's ugerninger) åbenbart har taget til sig. Men tiden vil vise om min analyse holder stik eller ej.

Til sidst må man sige, at denne artikel fra JP påminder os om at visse journalister og avisredaktioner frit kan anklage muslimer for alt, uden at føle et behov for at bakke det op med hvad der ligner blot skyggen af beviser. Det er jo bare muslimer - skyldige indtil det modsatte er bevist.

Vi muslimer bør imidlertid søge at gøre debatten sundere ved at fokusere på beviser og argumenter for de synspunkter vi nu engang måtte have. Min artikel - uagtet om man er enig i konklusionen eller ej – var et forsøg på netop dette.