Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Flere skal kunne udvises

Source:arbejderen.dk
Date:15/01-2009

Benspænd og bid skal fremover være forbrydelse nok til at blive udvist af Danmark. Regeringen og Dansk Folkeparti klar med nyt lovforslag.

Udlændinge, som har boet i det mester af deres liv i Danmark, skal fremover kunne smides ud af landet for simpel vold som eksempelvis slag, bid og benspænd.

De nye stramninger møder voldsom kritik fra Landsforeningen af Beskikkede Advokater. I deres høringssvar kalder advokaterne forslaget for 'uværdigt for et retssamfund, der udadtil sætter menneskerettighederne højt' og konstaterer at: 'Lovgiver har tilsyneladende helt opgivet at forholde sig til konventioner og afgørelser fra konventionsorganer'.

- Lovforslaget bevæger Danmark væk fra de internationale konventioner, som vi er bundet af. Sat på spidsen, risikerer Danmark at lide nederlag ved den Europæiske Menneskeretsdomstol, siger formanden for de Beskikkede Advokater, Henrik Stagetorn til Arbejderen.

Han kalder det ren signallovgivning og understreger, at i praksis vil domstolene ikke kunne følge regeringens og Dansk Folkepartis ønske om nemmere at kunne smide udlændinge ud, fordi det er i strid med konventionerne..

I dag skal domstolen tage hensyn til den enkelte udlændings tilknytning til Danmark - og sætte det op mod det voldsomme indgreb, det er at smide udlændingen ud af landet.

- Udgangspunktet har hidtil været, at desto større tilknytning en person har til Danmark, desto sværere er det at blive udvist. Det forsøger regeringen og Dansk Folkeparti at lave om på, ved nu også at kræve udvisning i bagatelsager, konstaterer Henrik Stagetorn.

Dansk Folkepartis medlem af udlændingeudvalget, Martin Henriksen, betegner ifølge Danmarks Radio kritikken som 'uden hensyn til almindelige menneskers retssikkerhed'.

Ifølge den konservative retsordfører, Tom Behnke, vil resultatet af de nye stramninger blive flere udvisninger. Han lover dog, at han vil lytte til kritikken:

- Det er godt, at høringssvarene reflekterer over de ting, og hejser et rødt flag, der siger 'pas lige på', siger han til Danmarks Radio.

Lovforslaget ventes vedtaget til foråret.

Stramningerne af udvisningsreglerne er ét ud af en række nye tiltag, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om i efteråret ovenpå den såkaldte Metock-dom, hvor EF-domstolen underkendte de danske familiesammenføringsregler.

Sidste år udviste de danske domstole i gennemsnit to udlændinge hver dag. Antallet af udvisningsdomme er steget markant siden 2002 hvor 485 udlændinge blev udvist.