Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Folk på tålt ophold skal smides ud

Source:arbejderen.dk
Author:ml
Date:23/01-2009

Udlændinge idømt tålt ophold er i fare for at blive tvangsudsendt til Afrika - selvom de har boet her i årevis og har deres eneste familie i Danmark.

Jagtsæsonen på afviste asylansøgere fra Nordirak har været igang længe. Nu er turen kommet til de udvisningsdømte udlændinge, der lever på tålt ophold.

Afviste irakiske asylansøgere på tålt ophold har fået at vide, at hvis de skriver under på at udrejse frivilligt til Afrika, kan de få en pose penge med fra de danske myndigheder. Vælger de at blive i Danmark, står den på tålt ophold i Sandholmlejren med daglig meldepligt og en konstant risiko for at blive smidt ud af landet med tvang.

- Efter vedtagelsen af den umenneskelige 'tuneserlov' er der ingen, der vil tage ansvaret for daglig meldepligt for dem, der er på tålt ophold. Derfor prøver myndighederne at sende dem til Afrika - et kontinent plaget af social uro og borgerkrige og mange millioner flygtninge. Har de afrikanske lande ressourcer til på betryggende vis at modtage disse mennesker?, spørger Said Parvin fra netværket Asylret.

Samtlige udlændinge på tålt ophold har fået den enslydende melding fra Rigspolitiets Udlændingeafdeling: 'Såremt udlændingen ikke udrejser frivilligt kan han udsendes tvangsmæssigt'.

Arbejderen har mødt en af de cirka tyve udlændinge på tålt ophold i Sandholm-lejren. Han sover ikke godt om natten, fordi han frygter for at blive anholdt og smidt ud af landet.

- Jeg tænker på min familie. Hvad hvis jeg bliver fængslet og tvangsudsendt? Så kommer jeg ikke til at se dem mere! Politiet kommer altid om natten. Jeg er begyndt at sove på andre værelser, så politiet ikke kan finde mig, fortæller Fouad Al-Souki til Arbejderen.

Han kom til Danmark i 1989 som FN-kvoteflygtning. Han har ti børn mellem 12 og 33 år, hvoraf en bor i Sverige og resten i Danmark.