Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Ministerium sletter dokumenter om 300-timers-reglen

Source:DR
Author:Heidi Kirkebække/Jesper Tynell
Date:20/03-2009

Beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksens medarbejdere har slettet 58 sagsakter fra Arbejdsdirektoratets journaler, der vedrører en evalueringsrapport om 300-timers-reglen. Det oplyser Orientering.

300-timers-reglen indebærer, at arbejdsløse ægtefæller får standset udbetalingen af kontanthjælp, hvis de ikke har haft mindst 300 timers almindeligt lønnet arbejde inden for de seneste to år. Og reglen er et omdiskuteret politisk emne.

Dokumenterne kunne have afsløret ministeriet
Der er delte meninger om, om reglen hjælper kontanthjælpsmodtagere i arbejde, eller om den tværtimod marginaliserer en gruppe i samfundet yderligere.

De slettede dokumenter kunne formentlig have afsløret, om Claus Hjort Frederiksens ansatte har forsøgt at påvirke den evalueringsrapport, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har lavet om virkningen af 300-timers-reglen.

Ministeren konkluderede på baggrund af rapporten, at reglen var en stor succes, men siden er rapporten blevet pillet fra hinanden som misvisende på en række punkter. Det kunne nemlig ikke dokumenteres, at de, der var kommet i arbejde, var vendt tilbage til arbejdsmarkedet på grund af 300-timers-reglen.

Slettet efter henvendelse fra DR
Orientering har i mere end et halvt år søgt aktindsigt i en række dokumenter hos Arbejdsdirektoratet, som har samarbejdet med SFI om evalueringsrapporten. Og det har vist sig, at der blev fjernet papirer fra sagsmapperne efter Orienterings henvendelse.

Beskæftigelsesministeriet bekræfter, at det er sket, men mener ikke at der er gjort noget forkert. Ministeriet oplyser, at der ikke findes særlige regler for sletning af dokumenter. Men lektor i mediejura Oluf Jørgensen har en anden opfattelse.

- Sletningen af dokumenterne er i strid med loven om offentlighed i forvaltningen, siger han til Orientering. Oluf Jørgensen mener, at offentligheden har ret til at se dokumenterne, fordi alle ansatte i direktoratet har kunnet se dem.