Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

De nye terrortrusler og realiteten af den 9/11

Author:KNL
Date:07/09-2007

I dag, fredag den 7. september 2007, hvor vi nærmer os seksårdagen for den forfærdelige begivenhed, begynder nyhederne om nye mulige terrorhandlinger at strømme ind. CIA er meget belejligt kommet i besiddelse af et "nyt bånd" fra Usama bin Laden, og CIA har efterfølgende udtalt, at der er stor risiko for nye store terrorhandlinger i USA.

I Danmark har vi i de seneste dage kunnet se, hvordan sagen fra Vollsmose mere eller mindre ser ud som om, at den har været fuldt iscenesat, altså hvor en agent mere eller mindre lokker unge naive mennesker til at begå forbrydelser, og Hizb-ut-Tahrir afslørede også kort tid efter anholdelserne, at sagen var et nødvendigt komplot for at få gennemført den nye terrorpakke. I forbindelse med igangsættelsen af retsagen er det bl.a. kommet frem, at agenten direkte fik penge af PET. Forsvarsadvokaten Elmquist har peget på, at hvis ikke agenten aktivt havde iscenesat situationen, så ville sagen fra Vollsmose aldrig have fundet sted. Anklagemyndigheden arbejder også hårdt for at skjule de mange beviser imod agenten, og anklagemyndigheden har hele tiden forsøgt at holde flere vigtige vidneforklaringer ude fra retssagen.

Flere ting i den nye terrorsag den 6. september 2007 lugter også langt væk, og alle disse nye såkaldte terrortrusler kommer alt for belejligt i forhold til to ting:

  • Både i Danmark og i USA lægges der op til valg.
  • Modstanden imod krigen i Irak samt den voldsomme bølge af mistro imod den amerikanske regering og de sande begivenheder omkring 9/11.

Realiteten af 9/11

I USA er det over 80% af befolkningen, der er begyndt at stille spørgsmål til den officielle udlægning af begivenhederne omkring 9/11. Størstedelen af befolkningen mener, at der er tale om et "inside job" (et job udført indefra), og et hav af højtstående embedsmænd har også indrømmet, at sagen lugter. Enkelte embedsmænd, heriblandt den tidligere cheføkonom fra selveste Bush administrationen Morgan Reynolds, har direkte og åbent udtalt, at 9/11 var et planlagt og udført inside job. Andre højtstående personer støtter op om hans udtalelser, men endnu er mange bange for at sige sandheden åbent.

Specielt i kølvandet på at Charlie Sheen, der selv var et øjenvidne til 9/11, åbent og offentligt begyndte at stille spørgsmål til sagen, satte en voldsom bevægelse i gang i USA. Mange kendte skuespillere og politikere har udtalt, at de ikke tror på den offentlige udlægning, og at beviserne der taler for, at det skulle være et inside job, er for voldsomme.

På hjemmesiden Scholars for 9/11 Truth and Justice finder man mere end 400 forskellige mennesker, med forskellige ekspertiser, udtale sig om beviserne der peger på et inside job. Men vigtigst af alt finder man den største samling af informationer og afsløringer hos Journalisten Alex Jones på hans hjemmeside Prison Planet. Her på hjemmesiden kan man se flere af de professionelle og meget afslørende dokumentarer i sektionen 9/11 Beviser.

Alene forbindelserne imellem Bush familien og Bin Laden familien, og det at Bin Laden familien, der befandt sig i Washington den 9/11, blev fløjet i sikkerhed af Bushs folk, kun to dage efter angrebet, samt det faktum at præsidentens bror Jeb Bush var sikkerhedschefen for World Trade Center, er nok til at vække en voldsom mistanke, og man skal være godt dum, hvis man ikke kan se en forbindelse. For ikke at tale om afsløringerne om planerne fra 1968 om at gennemfører en aktion inde i USA, og så derefter dække den til som en terrorhandling og give andre skylden. Ligeledes den afslørede afhandling foretaget af bl.a. Jeb Bush om, at man ikke kunne forvente en accept fra befolkningen af den ny verdensorden, medmindre en voldsom og faretruende begivenhed fandt sted.

Det som der holder de fleste mennesker tilbage fra at indse sandheden, at angrebet den 9/11 i virkeligheden var et inside job, er, at man ikke kan acceptere tanken om, at den amerikanske administration kunne finde på at gøre noget så forfærdeligt imod sig eget folk, og det er da også vanvittig rystende, men historien er fyldt med den slags forfærdelige begivenheder, og som artiklen Fascismen har taget magten i Danmark også afslører, brugte Hitler den selv samme metode for at tage magten i Tyskland. Og forbindelsen imellem Hitlers Nazi Tyskland og Bush familien er efterhånden velkendt.

Det er utrolig vigtig for os selv og for de kommende generationer, vores børn, at vi begynder at stille spørgsmål til de ting, som vi får serveret fra medierne. Det er utrolig vigtigt at indse, at de fleste medier har en politisk dagsorden, en dagsorden der meget ofte er styret af forbindelserne imellem magteliten samt indehaverne af disse medier.

Så snart ordet "Al-Qaeeda" bliver brugt, skal advarselslamperne lyse, men de skal ikke lyse af frygten for angreb, de skal lyse af frygten for manipulation, fordi højtstående tidligere embedsmænd, heriblandt David Shayler, der er tidligere MI-5 officer, siger, at al-Qaeeda er en mesterlig designet opfindelse. "En falsk terrorist organisation skabt igennem samarbejde imellem CIA, ISI og MI-6 designet til at miskreditere Islam, at skabe vold og kaos, og begrave enhver mulighed for forenelse af muslimerne." Det er altså ikke udtalelser fra spekulanter og konspirationsfolk, men derimod udtalelser fra embedsmænd, folk der selv bedst ved, hvordan efterretningstjenesterne opererer.

Hvad angår krigen imod Irak, så er det jo velkendt, at samtlige beviser på trusler om masseødelæggelsesvåben var direkte løgn og bedrag. Alligevel valgte man at træde ind i en krig, hvor man ud over massakren af helt uskyldige civile i Falluja i år 2004, har slået tusinder af uskyldige mennesker, heriblandt voldsomt mange børn, ihjel - og stadig gør det dagligt. Omkring 3 millioner mennesker er blevet hjemløse, og et lige så stort antal er flygtet fra deres hjem. Men krigen kæmpes stadig videre på den gamle løgn.

For at holde krigen i gang i Irak sikrer man, igennem veludførte terrorhandlinger, at der konstant eksisterer total kaos, og i den sammenhæng er det gang på gang blevet afsløret, hvordan både amerikanske og engelske officerer, udklædt som irakere, selv planter bomberne rundt omkring i gaderne. Bomber, der ikke alene rammer civile irakere, men også egne tropper. Disse afsløringer er velkendte.

De nye trusler

De nye trusler skal tolkes i lyset af den seneste tids meningsdannelse samt i lyset af kommende valg. Og nej, det må ikke være overraskende for nogen mere, hvor langt man er villig til at gå, for at sikre egne økonomiske, strategiske og personlige mål. Terrorhandlingen imod World Trade Center i år 2001 var ikke den første! Man forsøgte allerede tilbage den 29. februar i år 1993 at gennemføre en lignende terrorhandling imod World Trade Center, og det blev efterfølgende afsløret, at det var CIA, der stod bag. Det har man af en eller anden grund mere eller mindre glemt, når man snakker om 9/11. Alene det er nok til at stille alle de nødvendige spørgsmål, at kræve alle de rette svar, og at sikre, at den almene befolkning vågner op fra den bjørnehi som den ligger i, og indser sandheden!

Alt hvad du behøver at gøre, er at se på bevismaterialet!

Lige nu, mens du læser dette, bliver der udkæmpet kampe i Afghanistan imod civile mennesker, der ganske belejligt bliver omdøbt til oprørere så snart de forsøger at beskytte deres besatte land og deres hjem, og de danske soldater spiller en aktiv rolle i disse kampe. Kampe der udkæmpes på basis af den løgn som Bushs administrationen fyldte verden med.

At den danske regering valgte at følge trop bag USA, på trods af alle de mange løgne og bedragerier, vidner om en skjult dagsorden fra regeringens side, og måske også fra folketingets side, men at den danske befolkning har accepteret dette, uanset om der eksisterede et flertal i folketinget for krigen eller ej, så betyder det, at man har valgt at fortælle sine børn, og de kommende generationer af mennesker, at det var i orden, at civile og uskyldige mennesker blev slået ihjel, at det var i orden at andre mennesker måtte lide voldsomt, og at løgn, bedrag og trusler om frihedsberøvelse og tortur var ok, fordi det er, hvad den danske stat har gjort med dens tilstedeværelse i Irak, og med en udeblivelse af en konsekvens for Anders Fogh Rasmussen, Per Stig Møller og de andre fortæller vi, at vi var vidner til disse ting, og at vi passivt forblev stiltigende.

Vi lever i en kold og klam verden, men det behøver den ikke at være, alt hvad vi behøver at gøre, er, at sige STOP, så snart der er noget, der ikke giver mening, og lad så være med at være så snotnaiv og tro, at magthaverne vil dit bedste.