Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

På bare et år er der kommet GMO på ti procent flere marker, viser ny rapport fra fødevareministeren

Source:Ingeniøren
Author:Torben R. Simonsen
Date:17/09-2009

Antallet af marker, der er tilsået med gensplejsede afgrøder, er steget voldsomt de seneste år. Alene fra 2007 til 2008 er stigningen på 10 procent, og GMO afgrøder dækker i dag et landbrugsareal på 125 millioner hektar eller otte procent af verdens samlede landbrugsareal.

Det viser en ny rapport fra Fødevareministeriet, som peger på, at udviklingen foregår langt fra Danmark og resten af Europa.

Alligevel er Danmark langt fra GMO-fri. Masser af de GM-afgrøder, der dyrkes i først og fremmest USA, Argentina og Brasilien, havner i danske grise- og ko-maver i form af sojakager og sojaskrå.

Fødevareministeriet fremhæver i rapporten, at GMO kan være med til at reducere udslippet af drivhusgasser, ligesom gensplejsning er en lovende teknik til at fremstille planter, der er mere modstandsdygtige overfor ændrede klimaforhold.

Rapporten peger på livscyklusanalyser af sukkerroer og majs, som sammenligner GM-afgrøder med ikke-GM-afgrøder. For begge har GM-afgrøden umiddelbart en positiv virkning med en 10 til 35 reduktion af udslip af drivhusgasser og 10 til 60 procent reduktion i udledninger, der nedbryder ozonlaget.

Derudover viser danske forsøg, at landmændene med GM-afgrøder har mulighed for at opnå det samme høstudbytte med lavere pesticidforbrug.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er bekymret for, at danskerne mangler viden om genteknologiens muligheder.

»Det vil være uklogt at fravælge genteknologien på et uoplyst grundlag, når den potentielt kan bidrage til at løse de udfordringer vi står overfor nu og i fremtiden, for eksempel klima, miljø og fødevareforsyning,« siger hun i en pressemeddelelse.

Brancheorganisationen Landbrug & Fødevareerhverv hilser ministerens udmelding velkommen og påpeger, at EU i dag skal godkende hver enkelt GMO, som dyrkes i andre lande, inden danske landmænd kan få lov til at købe den på det internationale marked.

» Det er derfor helt afgørende, at EU tager stilling til nye GMO'er i samme tempo, som de dyrkes i andre lande. Det sker ikke i øjeblikket. Den spildtid, der er i behandlingen af markedsføringsansøgninger i EU betyder, at al import af soja og majs umuliggøres,« siger Bruno Sander Nielsen chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.

Rapporten viser dog også, at der er behov for forskning i muligheder og risici ved GMO. Fødevareministeriet har derfor afsat 65 millioner til forskning i brug af bioteknologi inden for landbrug og fødevarer.

Redaktionen på Realiteten: Jamen, det er da også den helt rigtige holdning, som fødevareministeren har. Lad os først ødelægge planeten ved at lovgive så de store industrisyndere ikke kan straffes. Lad os derefter holde fokus på de almindelige borgere og give dem skylden, når de ikke vil købe elsparepærer fyldt med farlig kvivsølv. Bagefter gensplejser vi os så bare ud af problemerne, og leger Gud.