Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Hizb-ut Tahrir: Pressemeddelelse

Source:Hizb-ut Tahrir
Date:23/09-2009

Søndag d. 27. september afholder Hizb ut-Tahrir – Danmark sin femte årlige konference. Denne konference tilsigter at belyse hvordan den kommende Khilafah-stat vil forebygge finanskriser. Nu hvor det forekommer tydeligt at kapitalismens markedsøkonomi, ikke evner at skabe økonomisk stabilitet, agter vi at sætte fokus på de love, i Islams økonomisystem, der eliminerer årsagerne bag de gentagende økonomiske og finanskriser som kapitalismen bevirker.

Eftersom at Islam som et samfundssystem har været fraværende siden nedlæggelsen af Khilafah-staten, så forekommer dets systemer, især økonomisystemet, at være ukendt for mange, selv iblandt muslimer. Dertil har vestlige eksperter og medier forsætligt forsømt at give de vestlige borgere et indblik i de islamiske systemer. Det er derfor begribeligt at verdens befolkning forbliver fanget mellem socialismens planøkonomi og kapitalismens markedsøkonomi, som begge har medført en verden mærket af økonomiske lidelser. Af den grund opfordrer vi alle til at få indblik i Islams økonomisystem, gennem denne konference, som vil berøre bl.a. følgende emner:

1. I kapitalismen og kommunismen er ejendomstyperne fejlagtigt reduceret til enten at være privatejendom eller statsejendom. Og i kapitalismen er vitale resurser, sektorer og industrier overladt til private investorer. Dermed kan disse investorer diktere samfundets økonomiske og politiske anliggender. Islam definerer ejendom anderledes:

A – Offentlig ejendom: Islam forbyder private i at eje det, som fællesskabet ikke kan undvære, om end det er vitale naturresurser eller sektorer. Disse skal være offentlig ejendom til fordel for hele fællesskabet. Staten skal administrere og fordele denne ejendom mellem folk. Dermed vil rigdommen ikke blive koncentreret i få hænder til skade for samfundsøkonomien.

B - Statsejendom: Det er ejendom, hvis natur fordrer at den overtages af staten, såsom våben- og sværindustrien. Denne ejendom bruges til bl.a. at finansiere statens foretagender. Dette forhindrer private og storindustrier i at påvirke centrale beslutninger i udenrigs- og indenrigspolitikken.

C – Privat ejendom: Den omfatter al anden ejendom. Denne ejendomstype er ukrænkelig og derfor kan den aldrig nationaliseres.

2. Islams forbud mod Riba (renter og åger), forhindrer opståen af lånemarkeder og bankindustrier, der truer den økonomiske stabilitet, ligesom det er tilfældet for tiden. I Khilafah-staten vil et departement i Bait ul-Mal (Statskassen) yde rentefrie lån til forretningsfolk, landmænd eller andre som måtte have brug for økonomisk støtte. Dermed vil staten motivere iværksættere og fremme investeringslysten.

3. Islam kanaliserer formuerne mod investeringer i realøkonomien, hvilket skaber solid økonomisk vækst. Islam forbyder handel med finansprodukter, der ikke repræsenterer en reel værdi i form af varer, ejendom eller lignende. Dermed afværges opståen af finansmarkeder, der skaber økonomiske bobler, hvis brister medfører fatale konsekvenser økonomisk såvel menneskeligt.

4. Islam garanterer et stabilt valutasystem, idet møntfoden i Islam er baseret på guld og sølv. Pengesedlerne vil således have en fast og reel værdi, hvilket afværger inflation og valutakriser. Islams guld- og sølvmøntfod kan ligeledes eliminere dollarens fatale dominans over verdensøkonomien.

Konferencens titel: "Økonomisk Stabilitet i Khilafah-Staten"

Sted: Nørrebro Hallen, 2200 København N.

Tid: Søndag den 27. september 2009 - Kl. 14.00 – 19.00

For yderligere information kontakt: info@hizb-ut-tahrir.dk, eller besøg hjemmesiden: globalkhilafah.com

PS. Pressefolk påkræves at melde deres deltagelse

Chadi Freigeh
Medierepræsentant for Hizb ut-Tahrir – Danmark
E-Mail: chadi@hizb-ut-tahrir.dk