Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Danmark krænker børn

Source:Arbejderen
Author:fe
Date:23/11-2009

Fængsel og fattigdom er blandt de værste krænkelser, Danmark udsætter børn for. Ti organisationer klager til FN, hvis børnekonvention fyldte 20 år i går

Børn bliver varetægtsfængslede, anbragt i isolation og tvunget til at afsone fængselsstraffe sammen med voksne.

De udvises, hvis deres familie er flygtninge, selvom de er vokset op i Danmark, og de lever i fattigdom og afsavn, fordi deres forældre er havnet på nedsatte sociale ydelser.

Selvom Danmark ratificerede FN`s Børnekonvention i 1991, krænker vi stadig mange tusinde børns rettigheder hver eneste dag. Det brugte ti organisationer FN-konventionens 20-års fødselsdag i går til at gøre opmærksom på.

- Vi må ikke glemme, at mange børns rettigheder stadig overtrædes hver dag - når de diskrimineres, når de nægtes uddannelse, når de fastholdes i dyb fattigdom, og når de tvinges til at udføre arbejde, som voksne burde varetage, siger Lars Normann Jørgensen, generalsekretær for Amnesty International.

Amnesty har sammen med Børnerådet, Alle Børns Rettigheder, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Danske Handicaporganisationer, DUI leg og virke, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Ungdommens Røde Kors og UNICEF Danmark klaget til FN over at udsatte børn og unge i Danmark har uacceptable forhold.

Det statslige Børnerådet opfordrer regeringen til at gøre Børnekonventionen til rettesnor for alle myndigheder i Danmark.

- Alt for ofte opleves det som besværligt, unødvendigt eller ligefrem forkert at give børn de muligheder, som vi ifølge konventionen er forpligtet til at sikre dem, siger rådets formand, Charlotte Guldberg, til Folkeskolen.dk.

Red Barnet vurderer, at 59.000 danske børn lever i fattigdom på grund af de lave sociale ydelser i dag. Alligevel skal loven ikke ændres, mener Venstres socialordfører, Ellen Trane Nørby.

- Man må erkende, at alle steder, hvor der er mennesker, vil der altid være svigt. Det er ikke nok til at ændre loven. Det er den enkelte medarbejders ansvar at undgå svigt, siger hun til Arbejderen.


Børn bag tremmer

I går kom det frem, at Danmark fængsler uledsagede flygtningebørn, der kommer til Danmark, alene fordi de er i besiddelse af falske dokumenter. Det har fået Red Barnet til at kræve, at justits- og integrationsministeren går ind i sagen for at stoppe fængslingerne.

- Det, vi er vidne til lige nu, er en meget grov rettighedskrænkelse. Uledsagede børn er i forvejen en særligt udsat gruppe. At Danmark sender sådanne børn direkte i fængsel, er både skammeligt og helt ubegribeligt, siger Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet.