Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Intern undersøgelse af ansvar for tortur

Source:dr.dk
Author:Dines Boertmann
Date:24/02-2008

Det juridiske kaos omkring USAs brug af tortur er genstand for en intern undersøgelse i USAs justitsministerium.

Ministeriets kontor for intern etisk overvågning, undersøger ifølge chefen H. Marshall Jarrett, de vurderinger og memoranda om hårde forhørsmetoder, ministeriet har udarbejdet siden 2002.

Grønt lys fra ministeriet

Under høringer i Kongressen har flere af regeringens topfolk forsøgt at beskytte sig mod kritik med henvisning til, at Justitsministeriet har sagt god for anvendelsen af blandt andet simuleret drukning, kaldet waterboarding, under forhør af fanger.

Samtidig har justitsministeren, Michael Mukasey, under høringerne afvist at indlede strafferetlig efterforskning mod efterretningsfolk, der under afhøring har anvendt simuleret drukning, eller overordnede, der er ansvarlige for brugen af tortur.

CIA-medarbejderne kan ikke retsforfølges, når Justitsministeriet har bedømt de hårdhændede afhøringsteknikker som værende lovlige, sagde Mukasey forleden, ifølge dagbladet The New York Times.

Omdefinerede tortur

Marshall Jarrett har løftet sløret for den interne undersøgelse i et brev til to demokratiske senatorer, der skriftligt har anmodet ministeriets etiske kontor om at afdække ministeriets rolle i blåstemplingen af afhøringsmetoder, der af internationale menneskeretsorganisationer, af FN og af jurister anses for at være tortur.

Ifølge Jarrett går undersøgelserne tilbage til dokumenter fra 2002, der blev udarbejdet for præsidents Bushs juridiske toprådgiver, Alberto Gonzales, der senere blev gjort til justitsminister. Det var i disse dokumenter, at medarbejdere i justitsministeriet omdefinerede tortur, så afhøringsmetoder først er tortur, hvis de fører til organsvigt eller død. De første af disse dokumenter blev officielt trukket tilbage i 2004.

Anklager protesterede

En tidligere militær anklager, oberst Morris Davis, har i New York Times skrevet, at han diskuterede brugen af blandt andet simuleret drukning med chefen for de militære anklagere i Guantanamo-fangelejren. Davis anså brugen af informationer, fremskaffet ved simuleret drukning af fanger for at være ulovligt bevismateriale, der ikke kunne anvendes i de militære tribunaler, som USAs militær vil holde over en del af fangerne.

Chefanklageren afviste indvendingerne, og betegnede afhøringsmetoderne som lovlige. Samme chefanklager afviste ifølge Davis blankt, at militærtribunalerne ville kunne frifinde nogle af de anklagede.

- Stop en halv; vi kan ikke frifinde. Hvis vi har holdt dem fanget så længe, hvordan skal vi så kunne forklare at de går fri? Vi skal have fældende domme, sagde chefanklageren ifølge oberst Davis.

Davis valgte at trække sig på grund af den fundamentale uenighed om lovligheden af afhøringsmetoderne, skriver det svenske dagblad Sydsvenska Dagbladet.