Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Der skal skelnes imellem kampen imod besættelse og terror

Source:arbejderen.dk
Date:01/03-2008

FN-manden John Dugard har med autoritet, sund fornuft og mod slået nogle vigtige ting fast i debatten om forholdet mellem terrorisme og modstandskamp.

I disse tider, hvor der foregår et systematisk angreb på retten til modstandskamp og frihedskamp falder advokat Dugards ord på et tørt sted. Lad mig citere:

'Sund fornuft pålægger os at skelne mellem meningsløs terror, som den der bliver begået af al-Qaeda, og handlinger udført i forbindelse med en krig for national befrielse, imod kolonialisme, apartheid eller militær besættelse.'

John Dugard er sydafrikansk advokat, og han udtaler sig med al den ekspertise og al den autoritet, der udspringer af personlig deltagelse i kampen mod apartheid og mod apartheidstatens besættelse af nabolandet Namibia.

Den rapport, som han har skrevet handler om Israels brud på palæstinensernes menneskerettigheder og nationale rettigheder.

Han skriver det ene gode råd til Israel efter det andet, men historien har vist - herunder de seneste 40 års besættelse - at det er lige så udsigtsløst som at tale til en dør (læs: en kampvogn).

Men hans vurderinger og konklusioner er gode argumenter, som solidaritetsbevægelsen kan bruge til at gøre kål på intern forvirring og nå ud med en klar appel om solidaritet med palæstinensernes retfærdige kamp mod israelsk besættelse.

Så længe der er en besættelse, vil der være vold, fastslår Dugard. Med udgangspunkt i erfaringerne fra Namibia, hvor befolkningen kæmpede mod Sydafrikas besættelse forklarer den sydafrikanske advokat, at det er udsigtsløst, når Israel med støtte fra USA, EU, Rusland og FN-toppen (den såkaldte Kvartet) kræver et stop for volden som forudsætning for at standse besættelsen. Det er at vende tingene på hovedet. Det hænger omvendt sammen. Når besættelsen stopper, kan volden høre op.

Vores opgave i solidariteten med palæstinensernes kamp er at udbrede denne forståelse blandt mennesker, og at tvinge den ind i hovedet på politikerne.

Og med Dugards tænkning ender vi ikke i den 'anden grøft' og lukker øjnene for palæstinensisk terror. For som han skriver:

'Mens vi må fordømme palæstinensisk terrorisme, skal vi forstå den som en smertefuld men uundgåelig følge af kolonialisme, apartheid og besættelse'

Den danske filmmand Niels Vest sagde det engang helt enkelt og klart: Et undertrykt folk har altid ret. Det gælder stadig - uafhængig al snak om terrorisme. Det er en sandhed, der er ved at blive glemt.