Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Anklage: Kommunale læger kassetænker i pensionssager

Source:avisen.dk
Author:Maja Korshin, Christian Kloster, Tanja Weiss
Date:28/01-2010

Syge får afslag på førtidspension, fordi kommunens læger underkender speciallæger til fordel for kommunekassen.

En kvinde blev involveret i en alvorlig bilulykke og fik tre diskusprolapser. Da hun søgte kommunen om førtidspension, fik hun at vide, at hun var syg i hovedet.

En mand faldt tre meter ned fra et stillads og fik en kronisk rygskade. Da han gik til kommunen og bad om hjælp, fik han at vide, at han var for fed.

Det er blot et par af mange eksempler på, at læger, der er ansat i kommunerne, underkender erklæringer fra speciallæger og ser stort på, at folk er kronisk syge.

Sådan lyder kritikken fra en række fagfolk, som Avisen.dk har talt med. 

Når fanden læser biblen

"Ofte læser kommunens læger speciallægers lægeerklæringer, som fanden læser biblen. Vi støder ofte på mange fejlfortolkninger, og forklaringen kan ligge i, at politik og økonomi går forud for lovgivning," siger Jutta De Place, der socialrådgiver i Gigtforeningen.

Kommunens læge, de såkaldte lægekonsulenter, har typisk ringere viden om en sygdom end en speciallæge. Og ofte har de ikke set borgeren, når de udtaler sig. Alligevel tillægger kommuner dem ofte større vægt end speciallæger og praktiserende læger, som altid har set patienten.

Kommunerne lytter ikke

"Jeg har flere gange oplevet, at kommunerne vender tilbage igen og igen og spørger, om den erklæring, jeg har skrevet, nu også kan passe. Når lægekonsulenter underkender speciallægers erklæringer på den måde, kan det være tegn på, at de ikke vil tage speciallægens svar for gode varer," siger overlæge i gynækologi ved Herlev Hospital, Poul Palisz Jaszczak, der er medlem af hovedbestyrelsen i Lægeforeningen og formand for foreningens etiske udvalg.

Professor Bente Danneskiold-Samsøe, der er speciallæge i reumatologi ved Frederiksberg Hospital, er enig. Hun har f.eks. set flere eksempler på, at kommunens læger har fortolket vendingen "næppe komme i arbejde igen", som "vil muligvis komme i arbejde igen".  

Tænker med pengepungen

Socialrådgiver Hanne Reintoft mener, at flere lægekonsulenter handler til fordel for kommunens pengepung.

"Lægekonsulenter har for stor indflydelse på sagsbehandlingen og fortolkningen af lægeerklæringerne. Nogle gange sammenblander de det lægefaglige skøn med kommunens økonomi," siger Hanne Reintoft.

Sagerne strømmer ind

Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Nordjylland, der har specialiseret sig i sociale sager, bekræfter tendensen.

"Vi har rigtig mange sager, hvor lægekonsulenterne i kommunerne udtaler sig i modstrid med de lægeerklæringer, som folk har fra speciallægerne," siger advokat Marianne Fruensgaard.

KL afviser kritikken

Kommunernes Landsforening har ikke kendskab til den konkrete sagsbehandling i kommunerne - herunder vurderingen af speciallægeerklæringer. Men Birgit Hedegaard, der er seniorkonsulent i Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse, påpeger, at en førtidspensionssag altid er en helhedsvurdering.

"Kommunerne skal foretage en samlet vurdering af borgeren situation. Heri indgår både speciallægeerklæringer og lægekonsulenternes vurderinger, arbejdsprøvninger og så videre. Sagerne kan være meget komplicerede, så der er ikke en facitliste. Når en borger ikke får medhold, er det ikke udtryk for, at kommunen lægger mere vægt på lægekonsulentens vurderinger end speciallægens," siger hun.