Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Kommunale lægekonsulenter underkender sygemeldtes egne læger

Source:Information
Author:Ulla Danielsen
Date:17/02-2010

Det er uholdbart, at det danske samfund har læger ansat på to forskellige slags vilkår, mener fagforbund, som vil have læge-konsulenterne underlagt samme løfter og ansættelsesvilkår som andre læger.

3F Vestlolland vil have de offentligt ansatte lægekonsulenters rolle i sager om bl.a. tildeling af førtidspension på dagsordenen.

Det siger branchesekretær Torben Johansen, 3F Vestlolland, til Information.

»Vi vil rejse debatten om lægekonsulenter generelt, for der er ingen retningslinjer på området. Lægekonsulenter er kommunale embedsmænd, og de er hverken underlagt lægelov eller lægeløfte,« siger Torben Johansen.

Baggrunden for 3F’s engagement er 14 sager fra Lolland om førtidspension, hvor kommunens lægekonsulent har underkendt oplysninger fra de syges egne læger. Dermed er førtidspensionerne blevet sat på standby, og kommunen har sparet penge.

Torben Johansen oplyser, at 3F Vestlolland er parat til at gå hele vejen til både Folketingets Ombudsmand og beskæftigelsesankenævn for at få lægekonsulenterne underlagt de samme ansættelsesvilkår som andre læger.

Torsdag mødtes 3F Vestlolland med flere borgergrupper for at vælge de fire groveste ud blandt 14 lollandske sager om førtidspension. De fire sager skal senere på måneden forelægges for Lolland Kommune.

I de 10 øvrige sager, hvor lægekonsulentens udtalelser også har været afgørende for udfaldet af pensionssagen, har kommunen givet tilsagn om, at lade tidligere gældende ankefrister bortfalde.

Papirlæger’

De offentligt ansatte lægekonsulenter betegnes ofte som ‘papirlæger’ fordi de aldrig ser de syge mennesker - kun deres papirer.

Afdelingslæge Ellen Ryg Olsen, der er ansat på Rehabiliteringscentret for Tortur- ofre (RCT), har ofte oplevet afmagten ved at blive underkendt af en papirlæge, dvs. en offentligt ansat lægekonsulent. Hun mener, det er uholdbart, at lægekonsulenterne har magt til med et pennestrøg at feje erklæringer udarbejdet af praktiserende læger og speciallæger til side.

»Vi læger kan ikke blive ved med at acceptere at blive underkendt på vores professionalitet,« siger Ellen Ryg Olsen.

For få dage siden oplevede hun, at en offentligt ansat lægekonsulent ville tvinge en af hendes patienter, et tidligere offer for tortur, i medicinsk behandling imod patientens eget ønske.

Ellen Ryg Olsen mener, at lægekonsulenten dermed skader patienten, og hun agter at inddrage ledelsen af Rehabiliteringscentret for Torturofre i en afklaring af, hvor langt de offentlige forvaltninger kan gå, når det sker på trods af lægefaglige vurderinger fra patientens egen læge.

»Jeg vil inddrage ledelsen, for det er hele institutionen RCT, der bliver forulempet, når vores lægefaglige vurderinger ikke bliver anerkendt,« siger hun.

I den seneste uge har avisen.dk haft grundigt fat i hele problemkomplekset.

Under overskrifter som »Erik skal arbejde, selvom han kan blive lam« og »Sendt i angstgruppe for smadrede hofter« har dette medie sat fokus på, hvor nedværdigende syge mennesker med behov for hjælp risikerer at blive behandlet i det danske samfund.

Har følt sig forfulgt

På Lolland har der været en hel stribe af sådanne sager, hvor patienter har følt sig forfulgt af en navngiven kommunelæge.

Lægekonsulentens opgave har været at hjælpe Lolland Kommune med at vurdere, om folk har tilstrækkeligt dokumentation til at vise, at de er så syge, at de skal have førtidspension.

De i alt 14 syge mennesker mener ifølge avisen.dk, at kommunen - i skikkelse af lægekonsulenten - bevidst har set stort på andre lægers diagnoser for at spare kommunekassen for penge.

»Lægen kalder rask væk andre lægers diagnoser af fysiske sygdomme for noget ævl. Han kaster om sig med sine egne ubegrundede antagelser om, at folk er syge i hovedet eller for fede. Og det, selv om han aldrig har set de mennesker, hvis liv han ødelægger,« siger en af initiativtagerne, Karen Larsen, til avisen.dk.

I en af sagerne konstaterer en ørelæge, at en kvindes balancenerve var ødelagt. Det medførte, at kvinden var meget træt og havde voldsomme svimmelhedsanfald. Lægekonsulenten anbefalede kommunen at se bort fra ørelægens diagnose, fordi ørelægen - ifølge lægekonsulenten - intet vidste om svimmelhed. Men avisen.dk skriver, at det ikke er korrekt.

Den pågældende ørelæge, dr.med. Søren Vesterhauge fra Privathospitalet Hamlet, har skrevet doktordisputats om netop svimmelhed, er en international anerkendt specialist på sit felt og har haft ansvar for området på Rigshospitalet.

Pensioneret retsmediciner Jytte Hestbech har læst de 14 lollandske sager igennem. Hendes dom over lægekonsulentens vurderinger er klar:

»De er skandaløse,« siger den tidligere souschef fra Retsmedicinsk Institut ved Odense Universitet.

Krænker patienterne

Ifølge Jytte Hestbech ser den pågældende lægekonsulent helt bort fra realiteterne i flere sager.

»Hans opfattelse af sygdomme er ikke den samme som i sundhedsvæsenet. Han mistænkeliggør klienterne med sit sprog og opfinder diagnoser, som er uden sagligt grundlag. Han antyder, at specialisters ord om fysiske sygdomme er usande. Dermed krænker han klienterne,« siger Jytte Hestbech til avisen.dk

Information har forelagt sagen for beskæftigelses- minister Inger Støjberg (V). Hun siger i et skriftligt svar:

»Jeg vil godt understrege, at lægekonsulenter ikke kan underkende speciallæge- erklæringer, ændre diagnoser eller andre lægers udtalelser i det hele taget. En lægekonsulent kan tage stilling til, om der er sammenhæng i den helbredsmæssige dokumentation og f.eks. bede om en ny lægeerklæring, hvis der er uklarheder,« siger Inger Støjberg.

Spørgsmålet er så, hvad eksempelvis Karen Larsen fra Lolland kan bruge ministerens udtalelse til? Hun er trafikoffer, men kommunen nægtede hende fleksjob trods lægeerklæringer på rygskader. I stedet kaldte kommunens læge hende psykisk syg og ville fjerne hendes børn.