Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Foreningen Oprør dømt for støtte til terror

Source:Modkraft
Author:Ole Wugge Christiansen og Ulrik S. Kohl/Monsun
Date:16/03-2010

Oprørs talsmand Patrick Mac Manus blev mandag idømt et halvt års betinget fængsel for at samle ind til væbnede venstrefløjs-grupper. En enkelt dommer ønskede frifindelse.

Med dommerstemmerne to mod en blev forfatteren Patrick Mac Manus mandag den 15. marts formiddag idømt et halvt års betinget fængsel for støtte til terror.

Flertallet af byrettens dommere fandt det bevist, at Foreningen Oprør har samlet penge ind til palæstinensiske PFLP og colombianske FARC, og at Mac Manus var den ansvarlige bagmand for indsamlingen.

Byretten mente dog ikke, at politiet har skaffet beviser for, at Oprør skulle have sendt 100.000 kroner af sted til de to bevægelser. Ifølge anklageren i sagen, Jakob Buch-Jepsen, skulle pengene være blevet overdraget i en plasticpose fra supermarkedet Irma.

Mac Manus fortryder intet

Dommerne i Københavns Byret tog ikke selvstændigt stilling til om FARC og PFLP er terrorgrupper eller ej, men henviste i stedet til Østre Landsrets dom af 18. september 2008 i den såkaldte »T-shirtsag« mod Fighters+Lovers. Her fandt et flertal af landsretsdommerne, at FARC og PFLP er omfattet af terrorlovens definition af terrorister.

– Oprøret vil fortsætte, sagde Patrick Mac Manus til Modkraft umiddelbart efter at han kom ud af retslokalet. Han har under hele sagen fastholdt, at PFLP og FARC er befrielsesbevægelser, der fører en retfærdig kamp.

– Uanset dommen, har det været det hele værd. Sagen viser klart, at vi ikke har brug for den slags terrorlovgivning, sagde han.

Oprørs talsmand henviste også til, hvad han kalder for en dansk »tradition for solidaritet med undertrykte folk«, og tilføjede:

– Det er uacceptabelt i et demokratisk samfund, at magthaverne har forsøgt at knægte disse traditioner.

Dommere langer ud efter terrorlov

Byrettens dommer forklarede tilhørerne i retssalen, at der lå særlige hensyn til grund for at fængselsstraffen til Patrick Mac Manus blev gjort betinget. Begrundelsen er, at straffelovens paragraf 114 – den såkaldte terrorparagraf – er så uklart formuleret, at der kan være tvivl om, hvad den egentlig dækker.

Det var præcist dén form for tilkendegivelse, som formanden for Retspolitisk Forening, advokat Bjørn Elmquist efterlyste for få dage siden.

– Sagen er på en gang rystende og alligevel ikke overraskende, sagde Elmquist i et interview med dagbladet Arbejderen den 13. marts om retssagen mod Oprør.

– Formålet med terrorlovgivningen var netop at kriminalisere foreninger som Oprør. Men det er rystende, at vi har nået en retstilstand herhjemme, der gør den slags muligt.

– Vi må bare håbe, at dommerne også i denne sag – som de gjorde i kendelsen over Fighters+Lovers – kommer med et vink med en vognstang om, at terrorlovgivningen er uklar, sagde advokaten.

Foreningen Oprør tager på et møde mandag aften stilling til om dommen skal ankes til landsretten.