Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Total falliterklæring fra Folketingets politikere

Source:Realiteten
Author:Martin Holm
Date:22/09-2010

Søndag den 3 oktober 2010 inviterer Hizb ut-Tahrir til sin årlige konference i Bella Center, og i den forbindelse har partiet udsendt en åben invitation til samtlige medlemmer af folketinget.

Et flertal af folketingets medlemmer (hvis ikke alle) har valgt at boykotte Hizb ut-Tahrir, men dette vækker stor forundring i den danske befolkning viser en rundspørge foretaget af Realiteten.

Bl.a. mener Peter Skaarup, integrationsordfører i Dansk Folkeparti, at Hizb ut-Tahrir udelukkende fortjener at blive ignoreret, da partiet opfordrer til vold.

Problemet med den holdning er, at man er nød til at spørge helt specifikt, hvad det er for en vold som Peter Skaarup henviser til, og det er der ikke rigtigt nogen, der kan svare på.

Helt konkret er det medlemmerne af Folketinget der yder vold, og de har gjort det i flere år ved at deltage i en ulovlig krig i Afghanistan og tidligere i Irak.

SF's ligestillingsordfører, Pernille Vigsø Bagge siger bl.a. følgende til invitationen: "Jeg vurderer, det er en stærkere ytring at vende ryggen til folk, der prøver at beklikke retten til fri abort, retten til, at kvinder kan tage en uddannelse, retten til, at kvinder kan gå i det tøj, de vil, og retten til, at kvinder kan gifte sig med, hvem de vil. Jeg er nødt til at sige, at budskabet er helt forfejlet, og jeg vil opfordre folk til at boykotte den."

Retten til fri abort har længe været et omdiskuteret emne i Danmark, og mange er modstandere af fri abort, sågar flere folketingsmedlemmer, men dette har da ikke tidligere fået danske politikere til direkte at boykotte folk med denne holdning.

Retten til at kvinder kan tage en uddannelse, er også en ret Hizb ut-Tahrir går ind for, og det har det altid været.

Retten til at kvinder kan gå i det tøj, de vil, er ikke en ret der findes i Danmark, og faktisk kan man risikere at blive straffet, hvis man har for lidt tøj på jf. Straffelovens § 232, der lyder: "Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med fængsel indtil 4 år eller under formildende omstændigheder med bøde."

Igen er der også her tale om et emne, hvor der er stor uenighed i blandt Folketingets medlemmer om, hvornår en handling rent faktisk skal kategoriseres som blufærdighedskrænkelse. Ingen er tidligere blevet boykottet for at have en anden holdning.

Sidst, men ikke mindst, retten til at kvinder kan gifte sig med hvem de vil. Under det islamiske samfundssystem Sharia, som er det system Hizb ut-Tahrir går ind for, har kvinder retten til at gifte sig med hvem de vil, og det er strengt forbudt at tvinge en kvinde til at blive gift med en mand som hun ikke selv ønsker ægteskab med. Muslimske kvinder må kun blive gift med muslimske mænd, men dette forbehold gælder ikke for ikke-muslimer, og denne indskrænkning er en indskrænkning som muslimske kvinder selv er tilhængere af.

Endvidere er der også her uenighed i Folketinget omkring regler for ægteskabssammenføring, og helt konkret har man valgt ved lov (24 -årsreglen), at begrænse ikke alene hvem danske kvinder kan gifte sig med, men også hvem danske mænd kan gifte sig med.

I 24-årsreglen lyder det ganske vist, at reglen ikke hindre indgåelse af ægteskab, men alene tildeling af opholdstilladelse i Danmark. I praksis fungerer reglen dog stik modsat idet folk pr. automatik bliver hindret ægteskab.

Derudover stiller 24-årsreglen nogle skrappe krav til både økonomi, alder, bolig samt tilknytningsforhold. Nogle krav der har fanget flere danske statsborgere i et skarpt dilemma, og som der har medført, at de ikke har kunnet gifte sig med den som de elskede. Til det siger bl.a. Enhedslisten følgende: "24 års reglen er og bliver et af de mere perverse udtryk for regeringens og ikke mindst Dansk Folkepartis udlændingepolitik. At forhindre unge mennesker i at kunne bo med den, de elsker, alene af den grund, at den ene af dem er udlænding - det kaldes diskrimination. Regeringens påstand om, at 24-års reglen er lavet for at forhindre tvangsægteskaber, har ingen gang på jorden. "

De danske politikeres argumentationer om at boykotte Hizb ut-Tahrirs åbne konference og invitation er en falliterklæring - uanset hvordan man vender eller drejer det.

Hvordan skal vi som mennesker vurdere, om det samfundssystem som vi på nuværende tidspunkt har, også er det, der er det mest hensigtsmæssige i forhold til retfærdighed, lighed, og udryddelse af fattigdom, når vi ikke engang kan mødes til åben og fredelig debat?

Total falliterklæring!