Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Giftprotest skal spredes til København

Source:modkraft.dk
Author:Kim Ingemann
Date:16/11-2010

Lørdagens store demonstration i Nyborg mod gifttaffald fra Australien afløses af happenings og spydsspidsaktioner. Fællesinitiativet Stop Gifttransporten annoncerer, at det vil sprede protesterne til København.

Kampen fortsætter mod den farlige gifttransport fra Australien til Kommunekemi i Nyborg. Det lover Fællesinitiativet Stop Gifttransportens pr-ansvarlige Christian Vedel Sørensen efter en succesfuld demonstration lørdag den 13. november.

Demonstrationen samlede 1.100 deltagere, og der var opslutning fra talere fra Socialdemokratiet, SF og Dansk Naturfredningsforening, samt musikere som Søren Huss og Rasmus Lyberth. Også Greenpeace og miljøorganisationen NOAH støttede initiativet.

Nyborgenserne vil ikke finde sig i, at den danske miljøminister har tilladt import af HCB-giftaffald fra Australien til Kommunekemi, som trods navnet i dag er ejet af kapitalfonden EQT.

Fællesinitiativet Stop Gifttransporten lægger vægt på, at det australske mineselskab Orica, der er giftens afsender, har udtalt, at selskabet ikke vil eksportere affaldet til steder, hvor befolkningen yder modstand.

Modkraft har fanget Fællesinitiativets pr-ansvarlige på mobilen for at høre, hvad der skal ske fremover. Og han står netop i en demonstration igen, der er rettet imod miljøminister Karen Ellemann, der er på besøg i Nyborg for at holde møde med Nyborgs borgmester. Demonstranterne vil vise deres vrede overfor ministeren, der har tilladt importen af gift til Danmark:

– Vi er gang med et større kampagnearbejde, og den næste store aktion bliver i København, men den kan jeg ikke sige noget nærmere om endnu, siger Christian Vedel Sørensen.

Dagens demonstration er af mindre omfang og arrangeret af SFU Nyborg, som spiller en meget aktiv rolle i Fællesinitiativet. Ved aktionen står SFU’erne udenfor en tankstation med et banner med teksten: »Ny Mode?« og et billede af en gasmaske.

Alt for farlig

Det australske minefirma Orica eksporterer det farlige affald fra Botany Bay i Australien til Nyborg, fordi Australien ikke har samme kapacitet til at destruere HCB, som Kommunekemi har. En begrundelse, som flere protesterende eksperter har rejst tvivl om. For eksempel har Kommunekemi hidtil kun destrueret en ret lille mængde HCB.

Fællessinitiativet Stop Gifttransporten mener, at transporten på 20.000 kilometer er for farlig, og desuden strider den mod Basel- og Stockholmkonventionernes bestemmelser om, at miljøaffald af sikkerhedsmæssige grunde skal behandles lokalt.

Miljøorganisationen NOAH forklarer i en pressemeddelelse, at den HCB, der skal transporteres, er et biprodukt fra produktion af plastik og opløsningsmidler foretaget mellem 1963 og 1991:

»Endnu før produktionen blev lukket ned, vidste man i Australien, at der var et affaldsproblem. Myndigheder og industri ønsker bare ikke at investere i det nødvendige anlæg og indrette affaldsplanlægningen efter det. Derfor er det ikke rimeligt, at miljø og mennesker skal udsættes for risiko ved transporten og ved lagringen i Danmark«, skriver NOAH.

NOAH forklarer også, at de mængder af HCB, som sendes til afbrænding på Kommunekemi, ikke kan brændes hurtigt. Der vil være behov for at lagre det giftige affald i flere år. Affald, som er stærk ætsende.

En brand i lageret risikerer at kunne udløse store mængder dioxin, mener organisationen.

Man kan finde flere oplysninger på Fællesinitiativet Stop Gifttransportens website.

Og Fællesinitatiativets talsmand Jens Ellegaards tale ved lørdagens demonstration kan høre og ses her: