Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

SU-pisk til fattige og langsomme

Source:Arbejderen
Author:ml
Date:21/11-2010

Elever- og studerende gør klar til fælles aktionsuge og demonstration mod social skæv nedskæringer af SU’en.

Igår kunne undervisningsministeren og videnskabsministeren i fred og ro fremlægge regeringens udspil til en reform af Statens Uddannelsesstøtte, SU, som især rammer de fattigste studerende.

Men når regeringen mødes med de andre forligspartier til de første forhandlinger, vil politikerne blive mødt af demonstrerende studerende.

Det lover både Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og resten af de unges organisationer i initiativet Unge Ta’r Ansvar.

Men undervisningsminister Tina Nedergaard ryster ikke på hånden:

– SU-udspillet skal ligesom genopretningsplanen, ghettoudspillet, min kommende folkeskolereform og andre reformer ses i lyset af, at vi kan ikke fortsætte med at gøre tingene på nøjagtig den samme måde i det danske samfund, siger Tina Nedergaard.

De unge har tygget sig igennem regeringens syv nye SU-forslag. Og de er rystede over den sociale skævhed, de mener er indbygget i reformen:

Eksempelvis vil regeringen skære ét år af SU’en for alle studerende. Det betyder, at SU-kassen bliver smækket i for unge, der ikke bliver færdig på den normerede tid. Idag har de unge SU til ét år mere, men det vil regeringen fjerne.

– Det er en rigtig dårlig ide, der rammer socialt skævt. Langt fra alle unge, har forældre, der kan støtte op fagligt og økonomisk undervejs i studiet. Forslaget vil virke stik imod hensigten: De unge bliver ikke hurtigere færdig af at få frataget SU’en. Tværtimod vil de være længere tid om at færdiggøre deres studie, fordi de må arbejde ved siden af, siger Mikkel Zeuthen, formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF)til Arbejderen.

Direkte vej
Ialt håber regeringen på at kunne spare én milliard på SU-området med sin reform, som også betyder, at regeringen vil optage færre unge via den såkaldte Kvote2-ordning.

Det er en ordning, der åbner op for, at unge, hvis karakterer ikke er høje nok, kan samle point via erhvervsarbejde og frivilligt arbejde:

– Også her rammer regeringen socialt skævt. Kvote2-ordningen bliver især brugt af de unge, som ikke lige har fået topkarakterer i gymnasiet, til at komme ind på deres drømmestudie. Derfor har også dette forslag en stærk social bagside, uddyber Mikkel Zeuthen.

Også de unge på ungdomsuddannelserne (eksempelvis gymnasier og handelsskoler) bliver ramt. Regeringen skriver i sit SU-forslag direkte, at man vil afskaffe SU’en for hjemmeboende unge under 20 år. Ifølge regeringen er der »intet, der tyder på, at cafépengene i højere grad får unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse«.

Regeringen afsætte 150 millioner kroner til fattige hjem. Men de penge rækker ikke langt, advarer DGS:Allerede i dag modtager husstande med en samlet årlig indkomst på 250.000 kroner 500 millioner kroner i SU.

Opposition siger nej
Regeringens forslag til en SU-reform møder modstand i oppositionen.

Ifølge en fælles udtalelse fra Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre vil unge fra økonomisk udsatte familier årligt miste over 32.000 kroner, hvis regeringen fjerne SU’en for de hjemmeboende under 20 år.

Konsekvensen vil være, at flere dropper ud og i forvejen er frafaldet  alt for højt på ungdomsuddannelserne, påpeger de.

– Det her forslag vil forringe vilkårene for langt de fleste almindelige studerende, siger Enhedslistens uddannelsesordfører, Johanne Schmidt-Nielsen.

– Hvis du dumper en eksamen, hvis du bliver syg eller bliver forsinket på grund af for meget arbejde, så har du ikke SU nok til at gennemføre din uddannelse.

Den nuværende SU-forligskreds består af Socialdemokraterne, SF, de Radikale, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

Også på Facebook vælter reaktionerne fra vrede unge vælter ind på Unge Ta’r Ansvars side, der har næsten 15.000 medlemmer.