Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Politikerne får store summer i pension fra de bliver 60

Date:22/11-2010

Mange af de politikere, der råber højest om at afskaffe efterlønnen, har været med til at beslutte, at de selv kan få en fed pension, når de fylder 60 år. Efter 20 år på Christiansborg har selv det mest uduelige folketingsmedlem ret til en pension på 31.900,- kr. om måneden, når vedkommende runder 60. En minister kan derudover få op til 26.091 kr. om måneden i ministerpension, og så må de gerne arbejde ved siden af uden at dette behøver have nogen betydning for udbetalingen.

Til sammenligning får en almindelig dansk statsborger 5.448,- kr. om måneden, og hvis man har en indtægt ved siden af, bliver grundbeløbet skåret ned eller helt fjernet.

I dag er de hårdeste modstandere af efterlønnen den radikale leder, Margrethe Vestager, og De Konservatives politiske ordfører, Henriette Kjær.

Deres synspunkt er, at Danmark ikke har råd til, at folk forlader arbejdsmarkedet, før de er 65 år og har ret til folkepension.

Men for nogle år siden var politikere som Margrethe Vestager og Henriette Kjær selv med til at ændre reglerne om ministerpension, således at ministre kan få pension som 60-årige.

Samme pensionalder gælder i øvrigt for samtlige 179 medlemmer af Folketinget, hvis de vel at mærke har siddet i Folketinget i mere end ét år.

Baggrunden for lovændringen i 1999 var, at man fandt det uholdbart, at den daværende energiminister, Jann Sjursen, som 30-årig havde ret til ministerpension resten af livet. Fremover kunne man først få udbetalt pensionen, når man rundede de 60 år.

Det var dengang slet ikke på tale, at de folkevalgte skulle have samme høje pensionsalder som deres vælgere.

En minister tjener i grundvederlag ca. 924.850 kr. om året. Dertil kommer forskellige tillæg, som bringer lønnen op på ca. 1 million kr. årligt. Udenrigsministe­ren, finansministere­n og vicestatsminist­eren tjener 110 pct. af grundvederlaget svarende til ca. 1.017.000 kr. årligt. Statsministeren tjener 125 pct. af grundvederlaget svarende til ca. 1.156.000 kr. årligt. Den totale statsministerlø­n inklusive forskellige tillæg kommer op på ca. 1,5 million kr. årligt.

Ministerpension­en udgør 306.456 - 344.400 kr. om året afhængigt af, om man er under eller over 65 år. Det maksimale loft over kombineret folketings- og ministerpension udgør 523.290 kr. pr. år. Det svarer til over 43.000 kr om måneden. Mange politikere har flere sideløbende skatteyderbetal­te pensioner. EU-politikerne har rene luksuspensioner­.

Emnet ønskes generelt ikke drøftet i Folketinget.