Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Politibetjentene sendes ud med blokken blot for at dele bøder ud til højre og venstre

Source:modkraft.dk
Author:Charlotte Lund
Date:03/12-2010

Originaltitel: Politi går amok med bødeblokken

Resultatkontrakter betyder, at politiet skal udskrive 14.000 flere sigtelser i 2011 end i år. Et alvorligt retspolitisk problem, mener den retspolitiske tænketank Cerepo og venstre side i Folketingsalen.

Man skal i højere grad end tidligere passe på med at gøre sig skyldig i hætteforbud eller fumlegængeri. Politikredsene skal rejse flere sigtelser end hidtil, og det gælder uagtet, om der sker flere lovovertrædelser.

Det er er resultat af, at politikerne har pålagt politiet at nå op på samme antal sigtelser, som før politireformen trådte i kraft – plus fire procent – af frygt for at regeringens stærkt opreklamerede politireform fra 2007 vil fremstå som en fiasko.

Succeskriteriet er med andre ord, at politiet skal rejse et vist antal sigtelser om året – med sager langt under bagatelgrænsen til følge.

– Konsekvensen er, at alt bliver noteret. Intet er for småt. Politibetjentene sendes ud med blokken blot for at dele bøder ud til højre og venstre, siger politiforbundets formand Peter Ibsen til tænketanken Cerepo, som beskæftiger sig med rets- og politistudier.

Ifølge Cerepo skyldes problemet de politiske partier, som står bag politireformen.

For at undgå, at reformen fremstår som en fiasko, har de krævet, at politiet skal opnå samme antal sigtelser som før, reformen trådte i kraft. Plus fire procent mere oven i hatten.

Det betyder, at der skal rejses 14.000 flere sigtelser i 2011 end i år.

Retsforfulgt for dåsespark

Det kan ikke undgå at få alvorlige konsekvenser for både retssamfund og politiets arbejde. Tunge sager risikerer at blive nedprioriteret til fordel for nemme småsager, hvor der hurtigt kan rejses en sigtelse. Så kvoten kan blive overholdt

Det kan eksempelvis ses i en sag, hvor en mand blev tiltalt for at sparke til en tom sodavandsdåse på fortovet.

– Han blev dog frikendt, fordi retten fandt det tvivlsomt, om den slags overhovedet var ulovligt, siger mandens forsvarer Claus Bonnez til Cerepo.

– Men sagen viser, hvordan der rejses sager på baggrund af selv de mindste bagateller. Og i mange tilfælde accepterer folk at betale en bøde i den slags småsager, fordi de tror, at det er ulovligt, når politiet siger det, tilføjer han.

Men det er ikke kun i antal, at sigtelserne skal leve op til det politiske succeskriterium. Forbrydelserne skal også helst passe i nogle bestemte kategorier. Det betyder, at betjentene bliver nødt til at prioritere at få de rette typer sigtelser i hus.

– Det er jo dybt problematisk, at vi skal fokusere på folk, der står og tisser op ad en husmur, når vi har vigtigere ting, som f.eks. rockerproblemer, siger formanden for Nordjyllands Politiforening Børge K. Nielsen til Cerepo.

Rød kritik

Situationen har medført massiv kritik fra venstre side af folketingssalen. SF’s retsordfører, Karina Lorentzen, har kaldt justitsministeren i samråd, og hos Enhedslisten har de forberedt en række spørgsmål.

– Det er et kæmpe ressourcespild. Får man kun det, man måler på, er der som bekendt noget andet, man ikke får. Det er vigtigt, at finde ud af om vores penge bliver brugt hensigtsmæssigt, men det kan sagtens gøres på en bedre måde, siger Karina Lorentzen til Modkraft.

Hun tilføjer at det ville give mest mening at flytte succeskriterierne ud i de enkelte politikredse.

– Der er meget stor forskel på kriminaliteten i jyske landområder og det indre København. Det ville derfor give mening, hvis de lokale kredse formulerede deres egne målsætninger, forklarer Karina Lorentzen.

Line Barfod, retspolitisk ordfører for Enhedslisten, regner med, at resultatkontrakter skrottes, når et nyt flertal træder til.

– Det er et stort problem, at både bevillinger og politidirektørens løn afhænger af, hvor gode de er til at leve op en resultatkontrakt i stedet for at se på kvaliteten af deres arbejde. Det er både en hån mod både betjentenes faglighed og befolkningen, siger Line Barfod til Modkraft.

Hun mener slet ikke politiarbejde kan måles på antallet af sigtelser.

– Hvis man eksempelvis giver en graffitimalende teenager en advarsel, der kan få ham på bedre tanker, frem for en plet i straffeattesten, der kan sætte stopklods på jobmarkedet, er der jo også tale om godt politiarbejde. Det kan bare ikke ses i statistikkerne, siger hun.