Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Spørgsmål til ministeren

Source:information.dk
Author:Georg Metz
Date:07/12-2010

Mulighederne for at spørge om ikke-vestlige indvandrede danskeres adfærd med eller uden efterkommere er uudtømmelige - her et katalog til DF.

Vil ministeren svare på, hvorledes det forholder sig med folk af den muslimske tro, der ikke holder hund, fordi hunde ifølge muslimernes primitive overtro er urene dyr, og muslimerne og folk af ikke-vestlig herkomst altid holder guldfisk eller kat, og vil ministeren svare på, om disse muslimer opfører sig i overensstemmelse med danske værdier, hvad angår guldfisk og katte, eller om de, som man hører gang på gang, marinerer uskyldige dyr i flydende bulgur og hvidløg - fordi muslimerne jo ikke som rigtige danskere har respekt for dyr - og gerne spiser dem levende eller slagter dem først, så de lider rigtig meget, og om ministeren derfor vil sætte en stopper for muslimernes guldfisk og katte, hvis altså regeringen ønsker flertal for den nye finanslov?

Og vil ministeren svare på, hvorledes det forholder sig med folk af den muslimske tro, der uden hæmninger går tur i byernes parker i åbningstiden. I mindst ét tilfælde er det observeret af en fætter til en fætter til en kusine af MF Martin Henriksen, Dansk Folkeparti - han har selv hørt kusinen fortælle det, så vidt han erindrer - at en eller flere muslimer har stukket den ene langfinger ud under niqab’en som et krænkende og meget udansk signal, og om ministeren i den anledning ikke finder det rimeligt at lukke parkerne i åbningstiden for muslimer og andre folk af ikke-vestlig herkomst eller forbyde muslimer brug af strakt langfinger i dagtimerne?

Og vil ministeren i forbindelse hermed svare på, hvad sliddet på bænkene i parkerne koster det danske samfund, når kvinder med tørklæde sidder på dem i sammenligning med danske kvinder, der sidder på de samme bænke men uden tørklæde, og om ministeren i den henseende vil udbede sig en af Bjørn Lomborgs statistikker?

På camping i burka

Og vil ministeren svare på, om regeringen finder det i overensstemmelse med danske værdier, at muslimer - og folk af ikke-vestlig herkomst - ifølge en unavngiven persons farbror i campingbranchen bruger burkaer som telt, når muslimerne er på genopdragelsesrejse i Sverige, hvor der bor alt for mange muslimer, fordi svenskerne er så satans politisk korrekte og ikke snakker åbent og ærligt om problemerne, som vi danskere altid gør åbent og ærligt og ikke stikker noget under stolen, bortset fra årsagerne til at gå i krig og den slags, og om ministeren ikke finder det konkurrenceforvridende for den danske campingbranche, at muslimerne således bor i burka og ikke i telt eller campingvogn som rigtige danskere, og hvad ministeren vil gøre ved dét?

Og vil ministeren svare på, hvad én muslim koster det danske samfund i timen, når det tager fem af os danskere langt mindre end den halve tid at spise en bajersk pølse med kage, klatter og det gule, og langt mindre end det tager for folk af ikke-vestlig herkomst at lære dansk og ikke med tolk og det hele betalt af danskerne lever på nas uden at kunne sige et muk, så danskerne hænger endnu mere på dem og alle deres børn, som de føder under burkaerne ude på campingpladserne, der burde være forbudt? Burkaerne altså!

Og vil ministeren svare på, hvad to muslimer koster i kvartalet i forhold til det dobbelte antal rigtige danskere, når muslimerne er langtidsledige, som den slags jo altid er, hvis de da ikke er buschauffører og med vilje ikke standser bussen for folk, der står og venter ved stoppestedet med en lille hund, og - på den anden side - rigtige danskere, der bor på Strandvejen i en villa med udsigt til Sverige, hvor de er så politisk korrekte, at det er til at brække sig over. Svenskerne altså!

Dårlige rygge

Og vil ministeren svare på, hvor mange muslimer om året, der får ondt i ryggen af at smide sig ned og stikke røven i vejret og fem gange i døgnet bede til deres møggud, som Søren Krarup så korrekt politisk ukorrekt kalder ham, og hvad det koster det danske sygehusvæsen at behandle dårlige muslimske rygge, og hvor mange danskere, der derfor må vente i køen til det bliver deres tur, eller skal på privathospitaler fordi muslimerne, beregnende som de er, og for ikke at kunne komme ud på arbejdsmarkedet beder til møgguden netop på den perverse måde og ikke ligger på knæ som almindelige danskere, når vi spiser og drikker Gud, bare for at ødelægge ryggen, ligesom de slagter dyr umenneskeligt, men det gør jøderne også, så det lader vi ligge, så Søren Espersen ikke får et anfald, fordi han simpelthen elsker jøder. Og det var et spørgsmål! Og hvad ministeren vil gøre ved dét?

Og vil ministeren svare på om det virkelig kan passe, som vi har fra en pålidelig kilde på en bodega i Brønshøj, at muslimer ikke drikker øl, men pisser på de danske værdier, og ikke spiser krebinetter, frikadeller og forloren hare eller drikker bajere? Vil ministeren redegøre for de omkostninger, der påføres det danske samfund ved det svigtende salg af svinekød på hjemmemarkedet, og hvor meget de danske bryggerier taber ved at muslimerne i stedet for dansk øl bæller indført tyrkisk drikkeyoghurt i spande?

Og vil ministeren svare på, hvorledes det danske samfund fremover forhindrer diskrimination af danskerne, når muslimerne ikke drikker øl og ifølge kilden på bodegaen heller ikke snaps og Gammel Dansk og ikke får skrumpelever og ølvom som rigtige danskere, der dør af det og derved skævvrider sygdomsstatistikken til fordel for muslimerne, der selv om de før i tiden formerede sig som kaniner, som Pia Kjærsgaard siger, nu føder lige så få børn som danskerne, men alligevel stjæler landet fra os, som vi hele tiden har advaret om, ved ikke at dø af skrumpelever og bodegavom, fordi de ikke drikker øl? Og hvad ministeren vil gøre ved dét?

Uhumskheder

Og vil ministeren svare på, hvilket ministeren allerede har gjort så positivt, som man kan ønske, om det ikke er den naturligste ting i verden at diskriminere og sætte skel mellem folk, som det sker for tiden og dét med statsministerens store forståelse?

Og vil ministeren redegøre for, hvori den principielle forskel består mellem de spørgsmål, der i disse tider stilles til ministrene - for eksempel om buschauffører af muslimsk herkomst, der ifølge en tvivlsom engelsk avisartikel ikke stopper for folk med hund og nok derfor heller ikke gør det i Nordjylland - og andre historiske systemers diskriminerende forskelssamfund og rene apartheid, den slags uhumskheder der lidt efter lidt hober sig op, så menneskeforagten bliver hverdag?

Og vil ministeren, inden det hele går amok, redegøre for det rimelige i at bygge sin magt på et politisk parti, der så åbenlyst ønsker et groft diskriminerende samfund og ikke engang lægger skjul på det?

Og vil ministrene og partierne alle som ét og gerne hvert medlem af det danske Folketing bortset fra den Kjærsgaardske fylke være så elskværdige at tage åben afstand fra disse halv- og helkvædede afskyvækkende og farlige holdninger i et land, hvor ytringsfriheden åbenbart opfattes som ukrænkelig, når dét kan betale sig, men hvor stadig færre i visse kredse synes at vide, at udtalte ord i magtens navn i sidste ende fører til handling.

Handling så meget desto mere urovækkende, som ordene bliver stadig grovere og urimelighederne stadig mere groteske, uden at så forfærdeligt mange tager utvetydigt afstand fra denne hørmende fædrelandsforurening, der bliver værre og værre dag for dag og næppe aftager inden valget.

Og så er det måske for sent. Hvis ministeren vil svare på dét?