Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Fængselsstraf for at cykle imod Gaza-blokade

Source:modkraft.dk
Author:Charlotte Lund
Date:31/12-2010

Israelsk aktivist er blevet idømt tre måneders fængsel for at arrangere en cykeldemonstration imod blokaden af Gaza. »Det er Israels retssystem og ikke mig, der burde skamme sig«, mener den dømte.

En af stifterne af den israelske anti-besættelsesbevægelse Anarkister Mod Muren, Jonathan Pollack, blev mandag den 27. december, som i øvrigt er toårsdagen for det israelske militærs bombardement af Gaza by, kendt skyldig i at have forstyrret den offentlige ro og orden og idømt tre måneders fængsel.

– Det er ikke min første gang i fængsel, og jeg har ingen planer om at ændre mig. Jeg vil derfor hverken bede retten om straflempelse eller angre, hvad jeg har gjort. Det er tværtimod retssystemet selv, der burde beklage de lidelser, som Gazas indbyggere er blevet påført i vores navn, meddelte Jonathan Pollack retten efter domsafsigelsen.

I januar 2008 havde den 28-årige sammen med omkring 30 andre aktivister deltaget i en cykeldemonstration mod Israels blokade af Gazastriben i sin hjemby Tel Aviv.

Dommen er politisk

Efter Jonathan Pollacks mening er rettens afgørelse mere politisk end juridisk funderet.

– En retssag burde handle om lovovertrædelser og ikke uønskede holdninger, men i dette tilfælde mener jeg, at det udelukkende har handlet om politisk uenighed, sagde Jonathan Pollack efterfølgende til Jerusalem Post.

Her bakkes han op af den israelske borgerrettighedsbevægelses juridiske rådgiver Dan Yakir, som mener, at dommen er urimelig hård, lovovertrædelsen taget i betragtning. Ifølge ham lægger Israel i disse år flere og flere restriktioner på ytrings-forsamlings og demonstrationsfriheden.

Selv mener Jonathan Pollack også at tre måneder i fængsel for at stå bag en cykelprotest er en urimelig høj straf. ¨ – At cykle igennem byen må siges at være den en af de mildeste former for protester, hvis vores samfund mener det er strafbart, går jeg med glæde i fængsel.

En bekymrende udvikling

Ifølge Jerusalem Post var Jonathan Pollack den eneste aktivist, som hevet ud af demonstrationen og arresteret af civilklædte betjente. Angiveligt på baggrund af en mistanke om at han skulle have arrangeret den ikke-anmeldte protest.

Straffen lægges til en tidligere betinget dom at have deltaget i en sit down-demonstration ved murbyggeriet i 2007. Dengang blev han idømt to års karantæne i at deltage i politiske protester, et forbud han nu er dømt for at bryde.

– Dommen er en meget bekymrende udvikling, men sammenligner du med de skader vores aktivister har været udsat for, såsom skader ved skud og tåregas, må tre måneder i fængsel betegnes som en relativ mildt, siger Ilan Shalif, som er talsperson for Anarkister Mod Muren.

Rettens afgørelse har heller ikke fået Jonathan Pollack til at frygte fremtidige konfrontationer med de israelske myndigheder.

– Jeg betaler naturligvis en pris, men det er ingenting sammenlignet med det, mine palæstinensiske venner risikerer, hvis de bliver arresteret af israelske soldater, siger han.

Læs mere i artiklen »Anarchist given 3 months in jail for bike protest« i Jerusalem Post

Læs også »Israeli activist sentenced to 3 months in prison for protesting Gaza blockade« på bloggen +972