Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Åbent brev fra Hizb ut-Tahrir i Skandinavien til kulturministeren Per Stig Møller

Source:hizb-ut-tahrir.dk
Date:12/01-2011

Vi skriver til dig i forbindelse med din reaktion på vores kommende debatmøde om Afghanistan. Vi ønsker at påpege, at din reaktion kan forstås som politisk pres, hvilket ikke sømmer sig for en mand med dit ansvarsfelt.

Uden saglige argumenter vælger du, som den ansvarlige for Kulturministeriet, at kræve en redegørelse og en begrundelse fra ledelsen på Det Kongelige Bibliotek vedrørende beslutningen om at lægge lokaler til vores debatmøde om Afghanistan; et åbent møde med fri debat om deltagelsen i besættelsen af Afghanistan.

Din reaktion er påfaldende, fordi du på den ene side klargør, at et decideret forbud mod vores debatmøde hverken er ønskeligt eller muligt, idet du afviser at aflyse mødet med begrundelsen: ”Der er foreningsfrihed i Danmark, og Det Kongelige Bibliotek må heller ikke bringes i den situation, at de bliver anklaget for at diskriminere over for en lovlig forening.” På den anden side pointerer du, at formålet med anmodningen om en redegørelse og en begrundelse fra de ansvarlige på Det Kongelige Bibliotek er at ”se, om de gør sig nye overvejelser”. Man kan derfor kun undre sig over, om dette signal er politisk pres fra din side for at forhindre debatmødet uden juridisk hjemmel eller for at profilere dig selv, ligesom nogle blandt dine kollegaer gør, når de lancerer en verbal offensiv mod muslimerne. Men er dette Kulturministeriet værdigt? Hvilken kultur repræsenterer sådanne politikere, når de tyr til politisk pres, dæmonisering og krav om forbud for at modstå frie debatter og tankeudvekslinger?

Derudover forsøger du at påføre krigen i Afghanistan en vis legitimitet ved at sige: ”Vi er i krig med Taliban på FN’s opfordring for at forhindre, at Taliban får magten tilbage i Afghanistan.” Men hvilken legitimitet har FN’s opfordring, når den bygger på en anmodning fra et korrupt marionetregime, der er etableret under besættelsen og indsat efter valgsvindel, hvorfor det hverken repræsenterer befolkningen i Afghanistan eller nyder nogen autoritet, især uden for den grønne zone i Kabul? Og hvilken legitimitet har FN, når det i praksis fungerer som et instrument, der blåstempler stormagternes krige og sikrer deres interesser? Hvilken troværdighed har FN, når det forholder sig passivt over for stormagternes gentagne overtrædelser og overgreb, om end det er i Afghanistan, Irak, Palæstina eller andre steder? Alt dette sår tvivl om, hvorvidt FN kan være det ønskede internationale organ, der kan sikre fred og retfærdighed samt beskytte de svage mod stormagternes undertrykkelse - nødvendige krav for en organisation, som ønsker at være en legitim international reference.

Dertil vil vi spørge: Hvis FN’s resolutioner er så afgørende for de danske politikere, hvorfor valgte I så at bidrage til USA’s krig i Irak uden noget FN-mandat? Hvis FN virkelig er referencen, hvorfor vælger de danske politikere så at negligere FN’s gentagne anbefalinger og kritik relateret til udlændingeloven og racediskriminationen i Danmark? Og hvorfor dæmoniserer du og dine kollegaer holdningen om de besattes ret til selvforsvar, når FN anerkender denne?

Alt dette bekræfter, at FN’s opfordring er et påskud, fordi jeres beslutning om krigsdeltagelsen ikke bygger på FN’s resolutioner, men snarere på USA’s tilskyndelser, skønt det koster mange uskyldige menneskers liv, fører til umenneskelig tortur, indbefatter samarbejde med kriminelle krigsherrer og korrupte politikere og omfatter etablering af marionetregimer, der ikke afspejler de respektive befolkningers vilje, hvilket hverken kan legitimeres gennem FN eller andre!

Hvad angår din påstand om, at krigen er til for at forhindre, at Taliban får magten, så forekommer den noget absurd, når NATO for tiden ønsker at forhandle magtdeling med Taliban! Dertil må en mand med din baggrund kende til USA’s geopolitiske interesser i denne region, hvorfor det bør være tydeligt, at besættelsen handler om meget mere end Taliban! Og når majoriteten af befolkningen i Afghanistan, ifølge adskillige meningsmålinger, anser NATO’s tilstedeværelse som en uønsket besættelse, hvordan kan I så stadigvæk gemme jer bag sådanne påskud?

Men det mest opsigtsvækkende ved din reaktion er din udtalelse: "Det er et bagholdsangreb at opfordre til at ramme danske soldater." Dette er en klar fordrejning af vores budskab. Vores debatmøde handler om de skandinaviske regeringers bidrag til besættelsen. Vi agter ikke at være tavse, så længe besættelsen står på, og så længe besættelsen koster menneskeliv blandt afghanerne og de danske soldater. Derimod understreger vi i denne sammenhæng, at de besatte er i deres fulde ret til at forsvare sig selv, og når dette indbefatter modstandskamp mod danske soldater, så kan man kun bebrejde de folketingspolitikere, som står bag beslutningen om at bidrage til denne aggressive besættelse.

Vi opfatter derfor din udtalelse som en fordrejning og en dæmonisering, som tilsigter at intimidere kritikerne af besættelsen og at dække over de blodsudgydelser, som folketingspolitikerne er ansvarlige for. Vi tager afstand fra intimideringen af besættelsens kritikere. Borgerne i Danmark skal ikke tvinges til at acceptere, at deres børn dør i en krig, som kun tjener USA’s interesser, og især når krigen har undermineret borgernes sikkerhed. Derfor er det en tvingende nødvendighed at kunne debattere og kritisere besættelsen uden hindringer. Vi er overbevist om, at en moden og ærlig debat om besættelsen er presserende og nødvendig. Og vi er fast besluttet på at tage denne debat uagtet dæmoniseringen, det politiske pres eller truslerne om forbud og retsforfølgelse, og uanset om det bliver på Det Kongelige Bibliotek eller et andet sted.

Vi ved, at der findes intellektuelle og kulturpersonligheder i Danmark, som føler skam over det faktum, at ingen blandt politikerne kan forsvare noget så følsomt som krigsdeltagelsen med andet end vage påskud. Vi appellerer derfor til sådanne personer om at leve op til deres moralske ansvar ved at kræve et omgående ophør af besættelsen og ligeledes af de gentagne interventioner i muslimernes lande. Dette vil bidrage til at fjerne kløfterne og hadet, som politikerne skaber via deres utilstedelige ageren.

Endelig vil vi fremhæve, at din og især dine kollegaers reaktioner på vores kommende debatmøde bekræfter vores holdning om, at de vestlige idealer er tomme paroler, som ikke holder over for intellektuelle udfordringer. Disse reaktioner modsiger også påstanden om, at I ønsker at udbrede demokrati og frihed gennem krigen, da det kræver, at I først opretholder disse værdier i eget hus, ifald I med en vis troværdighed ønsker at påstå, at I vil udbrede disse til andre.

Chadi Freigeh
Medierepræsentant for Hizb ut-Tahrir – Skandinavien
Mail: Chadi@hizb-ut-tahrir.dk

Download den originale PDF: brev_til_kulturministeren_per_stig_moeller.pdf (272 KB).