Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Åbent brev fra Hizb ut-Tahrir i Skandinavien til Det Radikale Venstres retspolitiske ordfører, Lone Dybkjær

Source:hizb-ut-tahrir.dk
Date:14/01-2011

Vi skriver til dig i anledning af din reaktion på vores kommende debatmøde om besættelsen af Afghanistan. Vi ønsker at påpege, at dine grove anklager ikke sømmer sig for en politiker med dit ansvarsfelt.

Vores åbne debatmøde handler om de skandinaviske regeringers bidrag til besættelsen, og i denne kontekst vil vi blandt andet debattere kriminaliseringen af standpunktet om de besattes legitime ret til at forsvare sig selv. Men uden snerten af beviser eller argumenter proklamerer du: "Justitsministeren må vurdere, om det er i overensstemmelse med grundloven. Jeg synes, at det er groft, dybt ubehageligt - og dybt skadeligt, at vi har en organisation, som opfordrer til væbnet oprør her i landet. De ønsker jo at opildne til kamp - også her i landet. Det er deres formål. De dækker sig bare ind ved at sige, at det er i Afghanistan."

Hvordan kan en retspolitisk ordfører fremsætte en så grov og udokumenteret påstand?! Hvilken form for retssikkerhed er du og dine kollegaer egentlig bannerførere for, når I vil kriminalisere et lovligt parti og dets legale holdninger med grundløse beskyldninger og demagogisk magtsprog?! Dit parti ynder ellers at fremføre bevarelsen af retssikkerheden som en mærkesag. Spørgsmålet er, om det ikke vidner om endnu et skred i Det Radikale Venstres kerneværdier hos partiledelsen?!

I Det Radikale Venstres principprogram påstås det desuden, at I "vil arbejde for, at væbnet angreb betragtes som en forbrydelse og retsforfølges ved en international domstol." Men nu modstår du en kritisk debat om det væbnede angreb på Afghanistan! Skyldes din modstand mon, at dette angreb er støttet af ledelsen i Det Radikale Venstre? Eller skyldes det ledelsens loyalitet til USA, som har tilskyndet til dette angreb?

Hvad angår vores holdninger til besættelsen, så kan politiske synspunkter, selv vedrørende militærkonflikter og de besattes ret til selvforsvar, ikke forvandle et politisk parti til en milits, der opfordrer til væbnet oprør. Dit parti anbefaler eksempelvis selv i sin Afghanistan-strategi fra 2008 at styrke den danske militære indsats i Afghanistan, ligesom jeres forslag om en aktiv udenrigspolitik tilskynder til at bidrage til internationale opgaver med militære midler. Udover at dette også vidner om skredet i jeres oprindelige kerneværdier om neutralitet og antimilitarisme, men gør det jeres parti til en milits, der opfordrer til væbnet oprør?

Dertil beskylder du Hizb ut-Tahrir for at dække sig ind bag talen om Afghanistan! Hizb ut-Tahrir er velkendt for at erklære sine holdninger åbent og højlydt, uden frygt for konsekvenser. Partiets mål og metode er endvidere veldefinerede og lettilgængelige. Hizb ut-Tahrir har eksisteret i knap 60 år og findes i dag i over 40 lande, og det er aldrig blevet bekræftet, at partiet har benyttet sig af andet end politiske og kulturelle aktiviteter. Dette er dokumenteret af adskillige seriøse undersøgelser, herunder den danske rigsadvokats efterforskninger af partiet fra 2004 og 2008, hvor det blev konkluderet: "At der intet ulovligt var i partiets øjemed, virksomhed og aktiviteter". Og denne kendsgerning kan ikke tilsløres af dine grundløse beskyldninger! Og i modsætning til jeres "kerneværdier", kan vores mål og metode aldrig ændres efter forgodtbefindende.

Spørgsmålet er rettere, om der ligger en skjult dagsorden bag din beskyldning? Og hvilken interesse har du i at piske en hadsk stemning op i landet omkring et åbent debatmøde om politikernes bidrag til besættelsen? Frygter du mon en fri debat om krigslidelserne, som Det Radikale Venstre og de øvrige partier i Folketinget har påført et forarmet land og folk? Eller frygter du og dit parti yderligere vælgerflugt, hvis folk opdager, hvilken grusom krig, I har kastet Danmark ud i, samt de reelle motiver bag krigen? Eller er jeres skjulte dagsorden mon at sætte kurs mod den islamofobiske lejr for at genvinde de tabte stemmer, især når I oplever vælgerflugt til partier med islamfjendske ytringer og standpunkter? Er demagogien et desperat forsøg på at redde dit parti op til det forestående folketingsvalg?

Og når du beskriver vores budskab som "groft, dybt ubehageligt og dybt skadeligt", så må vi spørge: Hvor ligger det grove i at kritisere denne aggressive besættelse og at fremhæve de besattes ret til selvforsvar? Er det ikke groft at bedrage folk med løgnen om, at krigen tjener og sikrer afghanernes sikkerhed og frihed, når sandheden er akkurat det modsatte? Synes du ikke, at det er groft, dybt ubehageligt og dybt skadeligt, når dit parti støtter besættelsen og de væbnede angreb i Afghanistan m.fl.? Er det ikke groft, dybt ubehageligt og dybt skadeligt for Afghanistans forarmede befolkning? Og er det ikke utilstedeligt og uanstændigt at fordreje vores holdninger for at dække over de blodsudgydelser, som politikerne er ansvarlige for?

Alt imens du fremstiller Hizb ut-Tahrir som en sikkerhedstrussel, så legitimerer og bidrager I til væbnet kamp i Afghanistan med militærpersonel og krigsmaskineri! Så hvem er det, som udgør en sikkerhedstrussel? Er det Hizb ut-Tahrir, der taler om de besattes ret til selvforsvar? Eller er det dig og de politikere, der bidrager til denne aggressive besættelse, massedrab, overgreb og tortur samt stiftelsen af og støtten til et marionetregime bestående af korrupte politikere, narkobaroner og krigsherrer?

Endelig ønsker vi at pointere, at jeres afledningsmanøvrer afslører jeres egentlige værdigrundlag og bekræfter vores holdning om, at I ikke kan takle vores politiske og intellektuelle udfordring gennem andet end injurier og forslidte trusler om retsforfølgelse og forbud? I evner ikke at modstå vores argumenter med modargumenter. Endvidere bekræfter I vores budskab om, at besættelsen af Afghanistan legitimeres med påskud og falske argumenter. Og dette understreger nødvendigheden af en ærlig debat om besættelsen for at styrke den tiltagende og medmenneskelige krigsmodstand og for at udstille jeres skændige og umenneskelige udenrigspolitik.

Chadi Freigeh
Medierepræsentant for Hizb ut-Tahrir - Skandinavien
E-mail-adresse: Chadi@hizb-ut-tahrir.dk

Download den originale PDF: brev_til_lone_dybkjaer.pdf (282 KB).