Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Italien indfører ny »sikkerhedspakke«

Source:modkraft.dk
Author:Martin Lindblom/Monsun
Date:12/01-2009

En såkaldt sikkerhedspakke strammer grebet voldsomt om immigranter i Italien.

Den 19. januar vedtager den italienske regering efter alt at dømme en ny lov ved navn »Pacchetto sicurezza« (sikkerhedspakke), der ifølge kritikere vil resultere i øget racisme og udstødelse af indvandrere.

Loven betyder bl.a. indvandrere, der besøger et hospital kan blive politianmeldt, hvis de ikke er besiddelse af deres opholdstilladelse; at indvandrere uden opholdstilladelse ikke automatisk har juridisk ret over deres egne børn; at indvandrere skal have haft opholdstilladelse i to før, før de kan indgå ægteskab; og at indvandrere skal vise opholdstilladelse for at få lov til at sende penge ud af landet.

Endelig fastslår loven, at udstedelse eller fornyelse af opholdstilladelse kommer til at koste 200 euro (ca. 1.500 kr.).

Kritikere af lovforslaget anklager det for at forbryde sig mod fundamentale menneskerettigheder, »som for eksempel retten til privatliv og retten til at leve sammen med vores egne børn«.

De har derfor indkaldt til en landsdækkende aktionsdag den 17. januar mod lovforslaget, hvor de bl.a. vil gennemføre en sit-in foran senatet i Rom.