Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Uskyldige fængsles på samlebånd

Source:arbejderen.dk
Author:fe, ml
Date:17/02-2011

Asylansøgere sættes bag tremmer i Ellebæk – uden at have gjort sig skyldige i andet end at få afvist deres asylsag.

Dommeren i Hillerød Byret fængsler torturofre, psykisk syge asylansøgere, ofre for menneskehandel og andre afviste asylansøgere på samlebånd.

Sådan lyder konklusionen fra Amnesty International Danmark. Igennem de seneste fire måneder har menneskerettighedsorganisationen systematisk overværet mere end 50 sager, hvor afviste asylansøgere i Hillerød Ret automatisk har fået forlænget deres fængslinger i Ellebæk-fængslet ved Sandholm-lejren.

– Retssikkerhedsmæssigt er det meget betænkeligt, dét der foregår, siger forsvarsadvokat Niels Erik Hansen til Arbejderen.

Han tager jævnligt til Hillerød Ret for at forsvare de fængslede asylansøgere. Der er afsat 15 minutter til hvért retsmøde. Så lang tid har forsvarsadvokaten til at tale sin klients sag.

– I Danmark skal du normalt begå meget alvorlig kriminalitet, før du får halvandet års fængsel. Men i de her sager får vi fremlagt meget få oplysninger om den fængslede, og der er afsat meget lidt tid til at behandle sagen, fortæller Niels Erik Hansen.

genoplever traumer

Fængslingen har store konsekvenser for mange af asylansøgerne, som bliver psykisk syge bag pigtråden og tremmerne.

Det advarer børne- og ungdomspsykiater Bente Rich fra Center For Flygtningesundhed om.

– Torturofre risikerer at få flash-backs, hvis de bliver sat i fængsel. Tremmer, celler, vagter og nøgler minder dem konstant om dengang de blev tortureret. En lille lyd som nøglers raslen eller en nøgle der bliver sat i en lås, kan betyde at torturofferet pludselig er tilbage og står ansigt til ansigt med deres bøddel igen, siger Bente Rich til Arbejderen.

Hun har i flere år arbejdet som ekstern konsulent på Dansk Røde Kors’ asylcentre. Her har hun haft kontakt til flere psykisk syge asylansøgere og torturofre, der har siddet i Ellebæk-fængslet. Flere af torturofrene er først blevet psykisk syge, efter at de har været en tur i fængslet.

– De mister troen på, at de har en fremtid. De troede de var i sikkerhed, da de kom til Danmark. Men nu bliver de sat i fængsel igen – på ubestemt tid. Og de aner oven i købet ikke, hvornår de bliver sat på et fly og sendt ud af landet. Det er en nedbrydende og umenneskelig situation at sætte flygtninge i, uddyber Bente Rich.

psykisk syge rammes

Men Rigspolitiet nøjes ikke med at kaste torturofre bag tremmer – også psykisk syge asylansøgere bliver sat i Ellebæk-fængslet på ubestemt tid.

– I Politiets sagsakter står der oftest intet om de mennesker, der kræves fængslet er psykisk syge eller har andre problemer. Men i Danmark sætter vi ellers ikke psykisk syge i almindelige fængsler, siger Niels Erik Hansen.

Hver fjerde uge har de fængslede, afviste asylansøgere ret til at få deres fængsling prøvet ved en domstol. Det foregår ved Hillerød Ret.

Det længste en afvist asylansøger har siddet fængslet i Ellebæk, er to år.

Men i princippet kan en asylansøger sagtens komme til at sidde endnu længere bag lås og slå. Der findes nemlig ingen øvre grænse for, hvor længe en fængslet afvist asylansøger kan sidde i Ellebæk.


Skarp kritik fra FN

De kritisable forhold i Ellebæk Fængslet er hverken nye for den danske regering eller det internationale samfund.

I starten af 2009 besøgte FN’s særlige tortur-rapportør Manfred Nowak Ellebæk-fængslet. Den 18. februar samme år aflagde han rapport til FN’s Generalforsamling om sit besøg i det danske fængsel:

»Frihedsberøvelse af administrative grunde i en længere periode, uden at den fængslede kender til varigheden af fængslingen, kan være ensbetydende med umenneskelig og nedværdigende behandling«, skriver Nowak blandt andet i sin rapport.

FN’s tortur-rapportør kritiserer også at nogle asylansøgere sidder fængslet i op til to år, før de enten sendes ud af landet eller overflyttes til et asylcenter. Og Nowak stiller spørgsmålstegn ved asylansøgernes reelle retssikkerhed: Kun to gange på fem år har dommeren afvist at følge politiets krav om at fængsle en asylansøger.


Rønn i samråd

Enhedslistens integrationsordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, kalder integrationsminister Birthe Rønn Hornbech i samråd om forholdene i flygtningefængslet i Ellebæk.

– Det er forfærdende, at vi i Danmark i 2011 sætter helt uskyldige mennesker i lukkede fængsler i op til to år. De udlændinge vi taler om er jo ikke kriminelle – de er helt uskyldige. Deres forbrydelse består udelukkende i, at have fået afslag på asyl, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Ministeren skal blandt andet redegøre for, hvordan hun vil sikre, at sårbare personer ikke fremover sættes i lukket fængsel.

De Radikales integrationsordfører, Marianne Jelved, mener at fængslingerne strider mod menneskerettighederne.

– Det kan aldrig forsvares, at danske myndigheder bruger unødigt grove midler mod så sårbare mennesker, som Amnesty beretter om. Det er et klart brud på de konventioner, hvor reglen er, at der skal bruges »de mindst indgribende foranstaltninger« over for mennesker, der er syge, siger Marianne Jelved.