Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Løkke kendte til lægernes koder

Source:tv2.dk
Date:06/03-2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussen blev allerede for fire år siden i sin tid som sundhedsminister klar over, at der var et problem med lægernes brug af hemmelige koder i patientjournaler­ne.

Alligevel greb han ikke ind. Det fremgår af en række svar, som han dengang gav på spørgsmål stillet i Folketinget.

De hemmelige koder, som udelukker patienter fra livreddende behandling, har dermed været kendt helt i toppen af sundhedsvæsnet i mindst fire år.

Men selv om der allerede dengang lå klar dokumentation for, at sundhedsloven blev brudt, fordi lægerne ikke informerede patienterne, valgte sundhedsministeren intet at gøre.

Baggrunden for spørgsmålene til Folketinget var en undersøgelse offentliggjort i Ugeskrift for Læger i 2007, der dokumenterede, at patienterne på 52 procent af landets medicinske afdelinger sjældent eller aldrig blev inddraget i beslutningen om at undlade genoplivning, hvilket var et åbenlyst brud på lovgivningen.

 

“Ikke behov for nye retningslinjer”
Patienter på disse sygehusafdelinger risikerede uden deres vidende at få en hemmelig kode i deres journal, der betød at de ikke ville blive genoplivet i tilfælde af hjertestop.

Den daværende sundhedsminister Lars Løkke blev spurgt til sagen i Folketinget – og her svarede han, at han var enig i, det “tyder på, at man mange steder er for tilbageholdende med at søge samtykke til IGVH (Ingen genoplivning ved Hjertestop).”

Men på trods af at lovgivningen blev brudt ude på hospitalerne, valgte Lars Løkke Rasmussen ikke at gøre noget ved problemet.

“Jeg ser…ikke behov for nye retningslinjer på området”, lød konklusionen fra ministeren, der oplyste, at han anså området som tilstrækkeligt reguleret.

 

Danske patienter: Det er en skandale
Hos foreningen Danske Patienter, der repræsenterer 15 danske patientforeninger kalder man det en skandale.

“Det er en skandale, at den daværende minister ikke gjorde noget, når han faktisk blev gjort opmærksom på, at der var et problem. Og det er næsten en endnu større skandale, at man i de mellemliggende fire år heller ikke har gjort noget,” siger formand Lars Engberg.

Også hos Lungeforeningen undrer man sig over, at der intet blev gjort.

“Det er chokerende og dybt rystende, at man fra centralt hold i så lang vidste,at der systematisk skete omgåelser af lovgivningen,” siger formanden Johannes Flensted-Jensen.

 

Dansk Folkeparti kræver svar
I Folketinget kræver regeringens støtteparti Dansk Folkeparti nu svar på, hvorfor Lars Løkke Rasmussen intet gjorde ved problemet med lægernes hemmelige koder.

“Jeg har tænkt mig nu at spørge ministeren og ministeriet, hvorfor man ikke gik videre dengang. Efter sundhedsloven skal jo man informere patienterne på dette område, derfor burde ministeren have reageret. Det er kritisabelt, at han ikke gjorde,” siger sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti.

Hun mener, at ministeren dengang burde have taget initiativ til, at reglerne var blevet indskærpet overfor sygehusene og regionerne.

Lars Løkke Rasmussen har ikke ønsket at kommentere sagen.