Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Regeringer i Vesten trodser folkestemningen

Source:Information
Author:Mads Qvortrup
Date:13/01-2009

Mens både medier og befolkningen i Vesten er kritiske over for Israel, vil kun få regeringer fordømme Israel. Det er et paradoks i en tid præget af spin og fokusgrupper, siger ekspert.

LONDON - Selv om folkeopinionen har vendt sig imod Israel, er der ingen tegn på, at vestlige regeringer vil kritisere Israel.

"Det er lidt af et paradoks," siger Ted Honderich, professor ved University College, London, og forfatter til flere bøger om Mellemøsten til Information.

"Vi lever i en tid, hvor regeringer er ultrasensitive over for folkestemninger. De fleste regeringen bruger fokusgrupper og får lavet meningsmålinger. De bruger milliarder af dollar, euro og pund på at udarbejde politikker, der nyder folkelig opbakning. Men i spørgsmålet om Israel generelt og specifikt i den konkrete situation i Gaza hersker der en uvillighed til at kritisere," siger professor Honderich og peger på frygten for at blive stemplet som antisemit som årsag til, at kritikken af Israel udebliver.

"Da jeg for et par år siden skrev en akademisk bog, der rent objektivt forsøgte at forstå terrorisme som et udtryk for desperation, blev jeg beskyldt for at være antisemit. Og det til trods for, at jeg er gift med en jøde og har skrevet til fordel for zionismen," siger Ted Honderich.

Krig upopulær En meningsmåling foretaget for analyseinstituttet Gallup viser, at støtten til Israel er dalet over hele den vestlige verden. Selv i USA, hvor et flertal af befolkningen sædvanligvis støtter Israel, står kun 33 procent 'bag Israel' i den nuværende konflikt. Og ifølge Ben Page fra analyseinstituttet IPSOS-Mori, der foretager meningsmålinger over hele Europa, har der "været en markant stigning i antallet af kritikere af Israel".

Ben Page finder det interessant, at også jødiske grupper nu er kritiske over for Israel.

I går blev det israelske kulturcenter i Toronto i Canada besat af organisationen Jews Against the Occupation (Jøder imod Besættelsen, red.), og i går samledes 2.000 britiske jøder til en demonstration imod Israel i London.

"Det er et tegn på, at det ikke er antisemitisk at være kritisk over for Israel," mener Honderich.

Afviser at kritisere Den britiske udenrigsminister David Miliband, der har en jødisk far, afviste i går at fordømme Israel. Adspurgt om han ønskede at fordømme Israel for angrebet på en FN-skole, svarede Miliband.

"Vi er ikke i en position, hvor vi verificere oplysningerne. Jeg kan derfor ikke kommentere disse forlydender". Heller ikke den britiske premierminister, Gordon Brown, endsige oppositionslederen, David Cameron, har kritiseret Israel.

Ligeledes den australske regering har afvist at fordømme Israel. Ifølge vice-premierminister Julia Gillard "ser den australske regering ingen grund til at fordømme situationen".

Kun den franske regering har hidtil kritiseret Israels fremfærd.

"Det er bemærkelsesværdigt. Frankrig er et af de få lande, der ikke er inficeret af spin og designerpolitik - og alligevel er det den franske regering, der følger folkestemningen. Det er paradoksalt," siger Ted Honderich.

En opgørelse af mediernes dækning foretaget af den amerikanske organisation The Pew Research Center for People and the Press viser, at et flertal af medierne nu dækker Israel kritisk. Men det kommer ikke bag på Honderich.

"Sådan har det været siden begyndelsen af 1980'erne. Angrebet på Libanon i 1982 førte til et holdningsskifte i forhold til Israel. Det slår en tyk pæl igennem den opfattelse, at medierne sætter den politiske dagsorden," siger han.

Men hvad ligger så til grund for politikernes tilbageholdenhed?

"Det skyldes mest af alt sikkerhedspolitik. Udenrigspolitik har normalt været afsondret fra indenrigspolitik. Tony Blair, der om nogen var drevet af meningsmålinger, lyttede heller ikke til befolkningen og medierne i forbindelse med Irak-krigen. Det er det gamle mønster, der fortsætter. Politikere overlader ikke udenrigspolitikken til folket. Sådan har det altid været. Udenrigspolitikken er aldrig blevet demokratiseret."

Honderich peger også på, at det er omkostningsfrit for politikerne at støtte Israel.

"Bortset fra Frankrig, hvor indvandrergrupperne stemmer til valgene, har det ingen politiske omkostninger at undlade at kritisere Israel. Man taber ikke stemmer på det. Valg vindes ikke på spørgsmålet om Israel, men på indenrigspolitik og de 'nære ting' som skoler, hospitaler og kriminalitet," siger Honderich, som derfor ikke forventer, at regeringerne ændrer kurs.

"Det er kalkuleret. Der er ikke stemmer at hente i at skifte holdning. Hvis der var det ville de ikke tøve med at kritisere Israel," siger han.

Den franske præsident Nicolas Sarkozy og den egyptiske præsident Hosni Mubarak gentog i går deres opfordring til Israel om at indgå en våbenhvile med Hamas. Det afviste den israelske regering i Jerusalem.