Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Sharialoven bliver brugt mod borgere i sociale sager

Source:information.dk
Author:Nola Grace Gaardmand
Date:16/03-2011

Når Holbæk Kommune henviser til sharialoven i deres afgørelse om socialt bedrageri, er de ikke alene om det. Alle landets kontrolgrupper bliver tilbudt officielle kurser, hvor de bl.a. bliver belært om, at muslimer ikke må få børn uden for ægteskab. Diskriminerende og elendig retspraksis, mener eksperter.

»Det er ulovligt at få børn uden for ægteskabet,« lød citatet fra Imam Abu Bashar, som Holbæk Kommune bl.a. brugte til at konkludere, at den 34-årige mor til fire Laily Abdeli Shired ikke kunne være enlig forsørger.

Nu får hun frataget de almindelige og ekstraordinære børnetilskud, børnebidrag, økonomiske fripladser i børnenes institutioner og en del af boligsikringen, fordi faren til hendes børn nu er en del af husstanden. Men Holbæk Kommune er ikke alene om at bruge imamens udtalelser i deres afgørelser.

Ugifte snyder for penge

Citatet kommer fra et officielt undervisningsmateriale, som samtlige af landets kontrolgrupper bliver tilbudt på særlige kurser i, hvordan man afslører socialt bedrageri ude i kommunerne.

Oprindeligt stammer imamens udtalelser fra et møde den 9. maj 2008 mellem kontrolgruppen i Odense og imam i Vollsmose Abu Bashar. Odense Kommune havde inviteret imamen til et møde for at han kunne forklare, hvad et såkaldt ‘muslimsk ægteskab’ går ud på i praksis.

»Man kan være blevet viet af en imam, uden at det tæller i den danske lovgivning,« forklarer faglig koordinator for kontrolgruppen i Odense, Beth Tolstrup.

»Derfor ville vi have en bedre forståelse af fænomenet,« siger hun.

På mødet fortalte imamen bl.a. at, »hvis et muslimsk ægtepar ikke gifter sig ifølge den danske lovgivning, er det fordi, de har til hensigt at snyde samfundet for ekstra ydelser,« fremgår det af referatet, som Information har fået indsigt i. Et andet klart tegn på socialt snyd er ifølge imamen, hvis en kvinde bærer tørklæde. I så fald kan man være sikker på, at »hun ikke skilt fra sin mand, heller ikke selvom parret hævder at være det«, som der står.

Efter mødet var Odense den første kommune til at bruge imamens udtalelser i en konkret sag om socialt snyd. Men allerede kort tid efter fik andre kommuner nys om referatet og bad om at få det tilsendt, så også de kunne bruge det i deres arbejde.

»Andre kommuner ringede efterfølgende og spurgte, om de også kunne bruge det, og så er det jo klart, vi sender det til dem,« siger Beth Tolstrup. Kort efter begyndte referatet at indgå som fast undervisningsmateriale på et kursus, som de seneste tre år er blevet udbudt til samtlige kontrolgrupper i landet, forklarer leder af kontrolenheden i Høje Taastrup Kommune Ole Seidling. Han er underviser på kurset og ansvarlig for det faglige indhold på kurset. Ole Seidling ser intet problematisk i at inddrage religiøse normer i sociale sager.

»Det religiøse kan selvfølgelig ikke stå alene, og det er vigtigt at understrege, at der skal være andre forhold, der understøtter afgørelsen,« siger Ole Seidling

»Men der er intet, der tyder på, at imamens oplysninger er forkerte. Det svarer jo bare til ét af de 10 bud fra kristendommen - det er en faktuel oplysning.«

- Ville du bruge de 10 bud som argument i en social sag?

»Nej, men her har vi med en gruppe borgere at gøre, der i øvrigt i andre sammenhænge ofte har travlt med at slå på, at de har en særlig religion, der gør, at de skal have positiv særbehandling,« siger Ole Seidling.

»Hvis religionen er så vigtig, som den er i andre sammenhænge, så kan man ikke pludselig komme og sige, ‘her tæller min religion ikke, for så troende er jeg heller ikke’.«

Virksomheden Fagkurser, der arrangerer de kommunale kurser, vil ikke opgive specifikke deltagerlister. Men arrangør Per Windfeld-Hellsten oplyser, at mindst syv forskellige kommuner deltog alene på det sidste kursus, og tilsvarende mange kommuner var med på kurset ugen før. Kurset er i de seneste tre år blevet afholdt hvert halve år.

Diskriminerende

Uanset hvilke andre beviser kommunen har i en given sag mod en enlig mor, hører en imams generelle udtalelser om ægteskabet under sharialov ingen steder hjemme, mener jurist og lektor i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet, Nina von Hielmcrone: »Vi taler om mennesker, som lever i et dansk samfund med et dansk retssystem. Det er det, vi må forholde os til,« siger hun. Især fordi kommunen ikke skal føre egentlig bevis mod borgeren, men blot sandsynliggøre, skal det ske på et sagligt grundlag.

»Man kan ikke konkludere, at en muslimsk kvinde ikke er enlig, fordi en imam siger, at det må hun ikke. Vi er mange, der er medlemmer af folkekirken, men lever vi måske efter Det Nye og Gamle Testamente?« siger Nina von Hielmcrone. Hun anerkender, at det kan være relevant for kontrolgrupperne at indsamle viden om kulturelle forskelle, men kalder det absurd, at det så bliver brugt i konkrete afgørelser.

»Selvfølgelig kan det være relevant at sætte sig ind i kulturen, men det er jo helt tydeligt, at imamens udtalelser bliver taget ud af en sammenhæng og brugt mod borgeren,« siger Nina von Hielmcrone.

»Det er både diskriminerende og elendig retsanvendelse,« siger Nina von Hielmcrone.

Lektor ved Aalborg Universitet Lars Uggerhøj, der forsker i myndighedernes arbejde med socialt udsatte, slår fast, at det især er problematisk, fordi det ofte er ressourcesvage mennesker, disse sager bliver fremført mod.

»Det her drejer sig om mennesker, der i forvejen befinder sig i en meget udsat situation, og som ikke nødvendigvis har ressourcer til at sige kommunen imod.«

Politiet bør efterforske

I efteråret bad kontrolgrupperne i 80 af 98 kommuner regeringen om større beføjelser til at afsløre social snyd. Bl.a. vil de have mulighed for systematisk overvågning af boliger og biler samt direkte adgang til at indhente kontoudtog fra banker. I efteråret blev et tværministerielt udvalg færdig med en rapport om kontrolgruppernes arbejde med socialt bedrageri. Udvalget kom med 26 forslag til, hvordan loven skal ændres. Bl.a. skal kommunerne have mulighed for at fastsætte et beboermaksimum i lejligheder for at undgå de såkaldte ‘fædrehoteller’, hvor mange mænd er tilknyttet den samme adresse. Udvalgets rapport bliver fremsat som lovforslag i marts, men ifølge Kommunernes Landsforening (KL) bør regeringen genoverveje hele ordningen. For det bør ikke være et kommunalt anliggende at overvåge sine borgere, siger kontorchef i KL Niels Arendt Nielsen. Det bør ligge hos politiet.

»Vi har en tredeling af magten, og det skal man holde fast i. Og hvis der er noget mistænkeligt i en sag, så må det være politiets opgave at få klargjort, hvordan tingene hænger sammen, ikke kommunens,« siger Niels Arendt Nielsen.

Information sætter fokus på kontrolgruppernes jagt på sociale bedragere.

I november og den 7. marts skrev Information om 38-årige Salado Hassan, mor til fem, som fik frataget børnetilskud, fordi kontrolgruppen i Holbæk Kommune ikke troede på, at hun reelt var enlig forsørger. Det Sociale Nævn har netop ændret afgørelsen på baggrund af helt de samme oplysninger, som kommunen hele tiden har haft.