Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Pind, Obama og ikke mere multikultur

Source:hizb-ut-tahrir.dk
Author:Junes Kock
Date:17/03-2011

Så kom det ventede opgør. Opgøret med den relativt nye ?åbne arme? integrationspolitik, hvor en håndsudrækning til muslimerne skulle sikre inklusion og sammenhæng i det danske samfund. En politik, der kom med et præsidentskifte i USA og lagde en ny kurs for kampen mod Islam, muslimer og radikalisering?, nemlig Obamas ?change? politik.

Tro mod den amerikanske strategi har man i Danmark, gennem de seneste år gjort et forsøg, hel- eller halvhjertet, på at virke mere forstående og inkluderende overfor den herboende muslimske befolkningsgruppe.

Efter mange års hetz og hån i bush-æraen, har det dog været svært for mange politikere og samfundsdebatører at lave en hård opbremsning efterfulgt af en håndbremsevending, for derefter at køre i modsat retning; ændre deres retorik, modificere deres sprogbrug og til tider undertrykke deres holdninger; dog med undtagelse af den yderste højrefløj.

Men så kom forløsningen…, den enes død, den andens brød, og med ét blev Søren Pind Danmarks nye integrationsminister. Et nyt kapitel for Pind og et nyt kapitel i dansk integrationspolitik. Integrationen er ikke længere målet, men en total assimilation. Som Søren Pind selv udtrykker det:

I mine øjne er multikultur, og de spor, det trækker efter sig, ved at få det hele til at krakelere- og det vil jeg bekæmpe alt, hvad jeg kan

Nu kan man igen stoppe med at holde vejret og give frit afløb for sine groteske og usaglige islamofobiske holdninger. Men nu skal vi ikke give Søren Pind for meget kredit, for heller ikke denne gang er tankerne nye eller revolutionerende. Tanken om opgøret med multikultur i Danmark er endnu engang et resultat af ctrl c, ctrl v (copy, paste), hvor andre større europæiske nationer er gået i forkøbet. Bare for at citere nogle kan vi bl.a. nævne den tyske forbundskansler Angela Merkel, da hun i oktober 2010 erklærede den tyske multikultur for forfejlet. Og den britiske premierminister David Cameron er med på den samme bølge, da han på en sikkerhedskonference i München i februar i år sagde: ”det multikulturelle Storbritannien har slået fejl”

Men hvad er det så vi ser? Er det en ny europæisk linje overfor den stadig stigende muslimske befolkning, eller er det i virkeligheden den gamle idé om tankekontrol og værdikamp der udkæmpes? Med Obama og ”change” var der jo som bekendt ingen reel ændring. Det vi så, var samme kamp, samme mål, men nye midler. Det lader dog til at stilen fra Bush-æraen passer bedst ind i det vestlige syn på Islam og muslimer. ”Alt eller intet” og ”enten eller” vandt over ”både og” og ”lidt af det hele”. Det er slut med åbne arme og tilbage til dobbeltparaderne, og vi kunne blive ved…

Der er altså intet nyt under solen, som man siger, men vi er bare tilbage til ’the old ways’, der graver grøfter og skaber barrierer. Hvis man absolut skulle prøve at se noget som helst positivt ved dette, så ville det være at midlerne ikke længere skjuler målet i kampen mod Islam og muslimerne.