Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

11 ministre gik den skæve studievej

Source:3f.dk
Author:Asger Havstein Eriksen
Date:30/03-2011

SU-reform skal anspore unge til hurtige studier. Men i regeringens egen baggård er 11 af 18 ministre gået den skæve vej med fjumreår, studiepauser eller er droppet ud.

Forligskredsen i Folketinget er i gang med forhandlinger om SU-reformen, der skal anspore unge til at gå hurtigt i gang med en uddannelse og gennemføre den hurtigt. Nyhedsbrevet 3F har i den anledning spurgt regeringens 18 ministre om deres studietid, og det er ikke den lige vej, der dominerer.

11 ministre har haft lange pauser i studiet, langvarige studier eller er droppet ud før tid og har ikke fuldført.

Kiksede rollemodeller

Politisk kommentator Rasmus Jønsson mener, at det er påfaldende så lidt rollemodel de ansvarlige ministre er.

- Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt politikerne har udviklet den rette metode til at få de unge hurtigt igennem studiet. Der er jo mange ting, der gør, at man er lang tid om studiet. Mange unge har utvivlsomt også argumenter for, hvorfor de vil udskyde studierne, siger Rasmus Jønsson.

Pind ud i verden

En af dem, der tog sig rigtig god tid med studierne, er Søren Pind, minister for flygtninge, indvandrere og integration og minister for udviklingsbistand. Han fik studenterhuen på i 1988 og blev cand. jur. i 1997 - ni år senere.

- Tiden ved siden af studierne blev brugt på at arbejde. Han blev valgt til Københavns borgerrepræsentation og var da også ude på en større rundrejse, oplyser ministeriet.

En af dem, der droppede ud før tid, er den nye undervisningsminister Troels Lund Poulsen. Han blev student i 1995, og fik aldrig afsluttet sit universitetsstudie i historie, men har ellers ingen kommentarer.

Tvunget til studieskift

Socialminister Benedicte Kiær er droppet ud af studiet, har skiftet uddannelse og været et år for længe om sidste studie.

- Jeg måtte stoppe på kemi på Københavns Universitet i 1995, da jeg blev allergisk og syg af arbejdet og valgte ny studieretning, siger Benedicte Kiær.

Miljøminister og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann blev student i 1989. Men tog 13 års tilløb, før hun kastede sig over meritlæreruddannelsen, som hun afsluttede i 2004 på normeret tid.