Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Skattefolk skal undervises i islam

Source:jp.dk
Author:ORLA BORG
Date:06/04-2011

Skat er i gang med at tjekke indkomstforholdene for omkring 65.000 borgere i udsatte boligområder. For at forstå kulturen blandt ikke-vestlige beboere skal skattefolk undervises i bl. a. muslimsk kultur.

Omkring 100 skattefolk skal i den kommende måned på kursus i at forstå, hvorfor den mandlige muslimske pizzeriaejer ikke vil give hånd til en kvindelig medarbejder fra Skat. Skattefolkene skal også lære, at de ikke skal tage det personligt, hvis en kioskejer med mellemøstlig baggrund overdænger medarbejderen fra Skat med skældsord.

Kurset for skattefolkene finder sted som led i projektet "Indsats i udsatte byområder", der er en udløber af en regeringens overordnede ghettoplan.

Skattefolk sidder netop nu og gennemtrawler forskudsopgørelser, selvangivelser m. m. for de borgere, som bor i de 26 boligområder, der er blevet betegnet som udsatte boligområder i ghettoplanen.

I disse områder bor der 65.000 borgere, inklusive børn og unge, og i alt 1.171 virksomhedsejere til fortrinsvis enmandsejede virksomheder har deres adresser i de 26 boligområder.

Usædvanlige sager

Projektet, der gik i gang den 1. januar, løber året ud og skal være med til at kortlægge, i hvilket omfang der foregår skattesvig, socialt bedrageri og ulovlige pengeoverførsler fra eller til udlandet i de udsatte boligområder.

I 2009 blev der udbetalt skattepligtige sociale ydelser, dvs. arbejdsløshedsdagpenge, førtidspensioner, kontanthjælp, folkepension og lignende for godt 3 mia. kr. til beboere i de 26 boligområder.

Foreløbig har Skat taget 2.216 personer ud til kontrol. Af dem har 1.613 fået deres sager henlagt, uden at der er fundet noget kritisabelt, mens skattefolkene er ved at kigge på nogle af de resterende sager, oplyser Erik M. Rosenbæk , afdelingsleder i Skat.

»Vi er i gang med at kontrollere de sager, der ser mest usædvanlige ud, og hvor vi undrer os over nogle ting. Eksempelvis hvordan man kan leve af en negativ indtægt, hvorfor seks mænd bor sammen i en lille lejlighed, når deres familier bor lige i nærheden, hvorfor en person med normal indkomst kan sende 3 mio. kr. ud af landet på fire år, og hvorfor en 18-årig pige ser ud til at være flyttet ind sammen med fem mænd i en lille lejlighed,« siger Erik M. Rosenbæk.

Foreløbig er en håndfuld sager blevet sendt videre til afdelingen for økonomisk kriminalitet, mens 69 sager er overdraget til kommunerne, idet noget tyder på, at der kan være tale om socialt bedrageri.

Samtidig har Skat foreløbig iværksat undersøgelser af 222 af de 1.171 firmaer, hvis ejer bor i de udsatte boligområder.

Forståelse for kultur

Det er i forbindelse med kontrollen af virksomhederne, at medarbejderne nu skal på kurset "Operationel kultur og islam". For det er kun ved kontrol af firmaer, at Skats kontrollanter rent fysisk møder personligt op. Privatpersoner får derimod et brev og inviteres til et møde i skatteforvaltningen på rådhuset, hvis Skat støder på noget usædvanligt.

»Kurset skal give medarbejderne en forståelse for, hvorfor nogle kvinder ikke vil give hånd, og hvorfor nogle mænd kan virke meget højtråbende, hvis Skat kommer på besøg. I begge tilfælde skyldes det oftest kulturelle forhold, som det er vigtigt, at skattefolkene får et indblik i,« siger Erik M. Rosenbæk . Palle Adamsen, der er formand for Boligselskabernes Landsforening, som de 26 boligområder er en del af, siger om Skats aktion i de udsatte boligområder: »Jeg går ud fra, at der gælder de samme retsregler for alle boligområder i landet, og at Skat behandler alle ens. Hvis der foreligger en begrundet mistanke om særlige forhold i visse boligområder, er det sagligt at undersøge det - ligesom Skat vel også foretager en særlig kontrol af visse erhverv. Jeg ville være betænkelig, hvis Skats indsats i de 26 områder var udtryk for en symbolpolitik, hvor man syntes, at man i særlig grad skulle sanktionere i de udsatte boligområder. Det regner jeg ikke med, at det er.« Skatteminister Peter Christensen (V) siger: »Jeg kan forsikre, at der ikke er tale om symbolpolitik.

Sidste år lancerede regeringen en stor plan i den samlede kamp mod ghettodannelsen.

Skats indsats er bare ét af de i alt 32 initiativer, der blev sat i værk. Ghettoerne skal tilbage til samfundet og må ikke udvikle sig til rene parallelsamfund med egne normer og regler. I den sammenhæng er det vigtigt at få mindsket socialt bedrageri og kriminalitet i tæt samarbejde med kommunerne.«.