Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Fodfejl kostede højtuddannet australier greencard og job

Source:information.dk
Author:Thomas Hebsgaard
Date:09/04-2011

Australske Gus Murray ligner med et job på hånden og to kandidatuddannelser regeringens drømmeindvandrer men 1. maj skal han ud af Danmark, fordi han i 2009 modtog tre måneders starthjælp. Pengene er betalt tilbage, men det gør ingen forskel.

Det er regeringens erklærede mål at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge, som kan sparke gang i den fodslæbende danske økonomi.

»Udlændinge er velkomne, hvis de kan og vil bidrage,« som integrationsminister Søren Pind (V) har sagt.

Men som reglerne er i dag, kan en mere eller mindre selvforskyldt fodfejl koste en højtuddannet udlænding opholdstilladelsen og samtidig vise sig umulig at gøre god igen uanset at hele miseren drejer sig om mindre end 21.000 kroner, og at vedkommende har et godt job i en dansk virksomhed på hånden. Det viser den australske virksomhedsudvikler Gus Murrays sag, som kommer frem på et tidspunkt, hvor forslag om nye udlændinge-stramninger i flere omgange har fået erhvervslivets organisationer til at lufte bekymringer om Danmarks fremtidige evne til at tiltrække højtuddannede udlændinge.

I web-tv-virksomheden ‘23’, hvor Gus Murray skulle have startet som marketingmanager 1. august sidste år, kalder medstifter Steffen Tiedemann Christensen sagen for »absurd«:

»Vi har haft Gus knyttet til som konsulent, og vi vil meget gerne ansætte ham i en fast stilling,« siger han. Gus Murray nåede aldrig at begynde sit job, eftersom Udlændingeservice i juli sidste år inddrog hans opholdstilladelse med henvisning til, at han i 2009 modtog starthjælp i tre måneder en ydelse, som Københavns Kommune hjalp ham med at få, men som han ifølge betingelserne i hans opholdstilladelse ikke måtte modtage.

»Det er jo mit eget ansvar i den forstand, at jeg burde have vidst det hele,« siger Gus Murray.

»Men jeg troede jo, at kommunen ville have vidst, hvis der var et problem.«

Gus Murray, som i oktober 2009 afmeldte starthjælpen på grund af et nyt job, har betalt pengene tilbage og anket udvisningen. Men ministeriet har netop afgjort, at han senest 1. maj skal forlade Danmark.

Af afgørelsen fremgår det, at kommunen har oplyst til ministeriet, at Gus Murray var blevet fortalt om starthjælpens mulige konsekvenser for opholdstilladelsen. Det afviser han blankt:

»Det giver ingen mening hvorfor skulle jeg så have taget imod pengene? Det svarer til, at en betjent siger ‘hvis du stjæler den der bil, arresterer jeg dig’ og at man så stjæler bilen.«

I en mail til Information fastholder kommunens Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, at det af sagens akter fremgår, at Gus Murray er blevet informeret om de mulige konsekvenser for opholdstilladelsen over telefonen:

»Samtidig beklager kommunen, at man åbenbart ikke har udtrykt sig så klart, at enhver tvivl om mulige konsekvenser af at modtage starthjælpen var eliminerede.«

Ordfører: ‘Ups’ dur ikke

Gus Murray har en canadisk kandidatgrad plus én fra CBS og har tidligere fået myndighedernes ord for, at han tilhører den kategori af luksusindvandrere, Danmark ønsker sig: I 2009 fik han et greencard, som kun gives til højtuddannede udlændinge efter et særligt pointsystem.

Derfor undrer han sig over, at han nu efter sammenlagt mere end fire et halvt år som iværksætter og studerende i Danmark på forskellige opholdstilladelser bliver udvist, selv om han har forsøgt at betale starthjælpen tilbage: »Jeg siger ‘vi’ om Danmark, fordi jeg ikke føler mig som en outsider, der prøver at komme ind. Indtil for få måneder siden bidrog jeg til samfundet ved at arbejde, og jeg føler stadig, at jeg har noget at bidrage med,« siger han og efterlyser enklere regler for folk som ham selv.

»Den nuværende model fungerer ikke. Vi har brug for at tiltrække udenlandsk talent fra forskellige lande og baggrunde, som kan inspirere resten af os. Og hvis flere og flere mennesker, som passer ind i dén kategori, bliver smidt ud af landet, vil det ikke vare længe, før der slet ikke kommer nogen,« siger han.

Information ville gerne have spurgt integrationsministeren, om det er i overensstemmelse med regeringens hensigter med udlændingelovgivningen, at man som udlænding på en af de ordninger, der sigter mod højtuddannede, ikke efterfølgende kan rette op, at man har overtrådt en betingelse for sin opholdstilladelse. Det har ministeren afvist, fordi han ikke vil kommentere enkeltsager, men integrationsordfører Karsten Lauritzen (V) siger: »Hvis man har begået en forbrydelse, kan man jo heller ikke bare sige undskyld og så slippe for straf. Og når man har modtaget sociale ydelser på greencard, kan man ikke bare sige ‘ups, nu betaler jeg pengene tilbage’.«

Men er det hensigtsmæssigt i forhold til regeringens erklærede ønske om at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge?

»Han har jo været på starthjælp af en grund, nemlig at han ikke kunne finde noget at lave.«

Manden skulle have startet i et job 1. august, hvis ikke han havde fået inddraget sin opholdstilladelse …

»Ja, men i så fald kan han jo søge om opholdstilladelse igen.«