Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Skattesvindel i topklasse

Source:arbejderen.dk
Date:14/01-2009

Snakken om skattelettelser er svindel af værste skuffe og skal bane vejen for endnu mere minimalstat og ulighed.

Jo højere skattelettelser til højere lønnede, jo flere vil der komme i arbejde. Ufinansierede skattelettelser vil oven i købet øge privatforbruget, så der igen kommer gang i hjulene, så vi kan komme ud af krisen.

Sådan lyder regeringens mantra i denne tid, hvor vi venter på regeringens egen Skattekommissions åbenbaring den 2. februar i form af et oplæg til skattereform. Det er ikke kun regeringen, der tilbeder skattelettelser, det samme gør oppositionen i Folketinget, bortset fra Enhedslisten. Og det samme gør toppen af dansk fagbevægelse, med LO i spidsen. Debatten går ikke på om topskatten skal lettes, men om hvordan det skal ske.

Regeringen har sat som officielt mål for skattelettelserne, at de skal skaffe 20.000 flere i arbejde. Sådan bliver det i hvert fald fremstillet. Hvordan skal det så nås? Mens vi venter på Skattekommissionen, har Finanskapitalens frontfigur Danske Bank foreslået, at man 'mindst' skal fjerne topskatten helt - og så også lempe mellemskatten en smule. Det vil kun koste 20 milliarder kroner i runde tal, når banken frem til. Den nyliberale tænketank Cepos får her baghjul med forslaget om 'kun' at sænke topskatten med 13 procentpoint. Pris: 16 milliarder kroner i tabte indtægter til statskassen.

Men hvad går hele øvelsen reelt ud på? Der tales om at øge 'arbejdsudbuddet' med 20.000 Men dermed menes ikke 20.000 job, der skal dukke op i kølvandet på skattelettelserne. Men derimod at 'udbuddet af arbejdskraft' skal vokse med 20.000. Øvelsen kan i dag synes ganske unødvendig - arbejdsløshedskøen vokser af sig selv. Men regeringen understreger jo også at skattereformen er en langsigtet reform!

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd påpeger, at det slet ikke er sikkert, at flere vil arbejde mere som følge af skattelettelserne. Folk kan jo også vælge at gå ned i arbejdstid og opretholde deres nuværende løn efter skat. En meget sandsynlig reaktion hos de højtlønnede, der jo ikke er på timeløn, og som i mange tilfælde allerede har en arbejdsuge på over 37 timer.

Uanset om følgerne bliver det ene eller det andet, vil de planlagte ufinansierede skattelettelser dræne en statskasse, der er allerede er godt på vej til at gå i minus. Det er Anders Fogh Rasmussen og den øvrige regering selvfølgelig helt bevidst om - og satser direkte på det. Fogh har ikke opgivet sin minimalstat, og hvad er et bedre argument for at skære ned på velfærden, end at 'I kan jo selv se at kassen er tom?'

Snakken om skattelettelsernes velsignelser er svindel, der skal bane vejen for endnu mere minimalstat og ulighed i befolkningen. Det er klassepolitik, del- og hersk-politik, når den er værst. Skal skatten lempes, skal det være for de lavest lønnede, for dem på overførselsindkomster - og samtidig skal vi have øget skatten på profit og andre arbejdsfrie gevinster.