Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Hizb ut-Tahrir udfordrer politikerne til duel om Afghanistan

Source:hizb-ut-tahrir.dk
Date:15/04-2011

Københavns Politi fastslog fredag d. 8. april, at Hizb ut-Tahrirs debatmøde fra den 21. januar under titlen ”Afghanistan – Skandinaviens regeringer i USA’s tjeneste” ikke udgjorde et brud på straffeloven. Politiet slog i en pressemeddelelse fast, at ”der ikke er bevis for, at Hizb ut-Tahrir har overtrådt straffeloven.”

Vi oplever nu en larmende tavshed fra politikernes side oven på politiets udmelding efter at have set politikerne stå på rad og række for at kritisere debatmødet og fremstille mødets budskaber som ”en opfordring til at skyde danske soldater” og som ”en skjult trussel og opfordring til væbnet oprør i Danmark”. En rungende tavshed fra politikerne efter det fornyede krav om at forbyde Hizb ut-Tahrir og i kølvandet på de gentagne forsøg fra blandt andre kulturministeren på at aflyse mødet. Vi ønsker i lyset heraf at understrege følgende:

  1. Formålet med debatmødet var at dementere de skiftende påskud, som politikerne i Skandinavien benytter sig af for at legitimere deres bidrag til besættelsen af Afghanistan. Under debatmødet blev det desuden angivet, at politikerne gennem deres bidrag til besættelsen ønsker at fremme bestemte økonomiske interesser for en lille elite i det skandinaviske erhvervsliv. Vi fremhævede også de fatale konsekvenser, som besættelsen har bevirket for befolkningen i Afghanistan og omegn såvel som befolkningerne i den vestlige verden, herunder truslen mod de vestlige borgeres sikkerhed som følge af de frustrationer, som besættelsen afstedkommer. Vi påpegede desuden, at befolkningen i Afghanistan, ligesom enhver anden besat nation, har ret til væbnet forsvar mod besættelsesmagten, samt at Vestens politikere burde fjerne støtten til de despotiske regimer i den islamiske verden og lade muslimerne selv afgøre deres egen samfundsorden.
  2. Politikerne har hidtil ikke forsøgt at afkræfte vores argumenter, men har i stedet for at forholde sig til vores kritik valgt at fremstille den som en sikkerhedstrussel og krævet juridiske indgreb for at forstumme den. Ved at udtrykke bekymring for de danske soldater, som politikerne oprindeligt valgte at ofre for at tjene USA, kunne politikerne forskanse sig bag soldaterne og undgå at forholde sig til kritikken mod deres krig. Det kan kun udløse begrundet tvivl om, hvorvidt politikerne evner at forsvare deres besættelse over for et bevidst og kritisk publikum. Vil politikerne fortsat gemme sig bag kameralinser og mikrofoner, hvor de uimodsagt kan lancere deres spin? Vil de nøjes med at modstå vores kritik med symbolske demonstrationer, hvor de i øvrigt allierer sig med nynazistiske foreninger?!
  3. Det er på tide, at politikerne standser deres håbløse forsøg på at kvæle vores kritiske røst og intimidere antikrigsbevægelsen. En moden og ærlig debat om krigen i Afghanistan er nødvendig og presserende. En sådan debat skal være fri for de velkendte politiske klichéer og populistiske skræmmekampagner, som vi har været vidner til i forbindelse med vores debatmøde. Vi appellerer derfor på ny til de fornuftige borgere i Skandinavien om ikke at falde for politikernes afledningsmanøvrer og at fastholde retten til at kritisere den besættelse, som stadig bevirker fatale konsekvenser.

Endelig siger vi til politikerne i Skandinavien: Hvis der iblandt jer er nogle, som har modet til at tage en reel debat om jeres krig, så udfordrer vi jer gerne til en duel. I kan vælge tid og sted. Vi står klar!