Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Pressemeddelelse fra Hizb ut-Tahrir vedrørende situationen i Gaza

Source:khilafah.dk
Author:Chadi Freigeh, Medierepræsentant, Hizb ut-Tahrir Danmark
Date:15/01-2009

I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige


Hizb ut-Tahrir - Danmark afholdt en protestmarch imod

jødeentitetens massakrer i Gaza-striben


Pressemeddelelse

København – 17. Muharram 1430 e. H. / 13. januar 2009 e. Kr.


Fredag den 9. januar 2009 deltog omkring 2500 personer i en protestmarch imod jødeentitetens massakrer i Gaza-striben. Protestmarchen, arrangeret af Hizb ut-Tahrir - Danmark, startede fra Nørrebro Station og sluttede på Sankt Hans Torv. Under forsamlingen på Sankt Hans Torv blev der afholdt flere taler, som påpegede følgende:

  1. Den illegitime entitet, kaldet "Israel", blev etableret på Palæstinas jord ved at fordrive - og begå folkedrab mod - befolkningen i Palæstina. Siden dens etablering har den jødiske entitet begået adskillige massakrer i regionen for at tvinge muslimerne til at acceptere jødeentitetens eksistens på Palæstinas jord.


  1. Lige siden de vestlige kolonimagter plantede den jødiske entitet i Palæstina for mere end 60 år siden, så har de vestlige regeringer støttet denne entitet moralsk såvel økonomisk og militært, trods dens gentagende overgreb mod befolkningen i regionen. For at legitimere og dække over jødeentitetens aggressioner forsøger de vestlige regeringer gement at fremstille dens overgreb som selvforsvar. Alt imens bliver muslimernes kamp mod jødeentiteten ligestillet med terror! Således forsøger de vestlige regeringer at fremstille bødlen som et offer og offeret som en terrorist, for at legitimere støtten til denne illegitime entitet, der fungerer som Vestens forlængede arm i en region af stor interesse for den.


  1. De igangværende massakrer i Gaza er det seneste eksempel, som påviser den forbryderiske natur af den illegitime jødiske entitet og afslører de vestlige regeringers kynisme og hykleri. Det beviser ligeledes falskheden af de vestlige paroler om demokrati og menneskerettigheder!


  1. De "løsningsmodeller", som vestlige regeringer påtvinger over muslimerne via de korrupte regimer i den islamiske verden, har kun medført lidelser for muslimerne! Om end det er ”freds”-processen eller "demokratiseringen" af Irak, så er det partiske "løsningsmodeller", som tilgodeser jødeentiteten og de vestlige regeringers interesser på bekostning af muslimernes rettigheder og liv. Af den grund er de vestlige initiativer afvist og uden legitimitet hos de muslimske befolkninger.


  1. Enhver appel til de vestlige regeringer om at fordømme eller afværge Gaza-massakrerne, om end det er gennem anmodninger i FN’s sikkerhedsråd eller gennem protester foran de vestlige parlamenter, er således enten naive initiativer, hvor man forveksler problemets årsag med løsningen, eller endda forræderiske ugerninger, som driver muslimerne i armene på deres fjender!


  1. De vestlige regeringer har gjort sig store anstrengelser for at gøre den jødiske entitet til en naturlig del af den islamiske verden, bl.a. gennem fredsaftaler med de korrupte regimer i den islamiske verden. Men den islamiske verdens reaktioner på Gaza-massakrerne, bekræfter at Vestens bestræbelser har været forgæves, ligesom de bekræfter at regimerne i den islamiske verden ikke repræsenterer deres befolkninger.


  1. Muslimernes liv og helligdomme vil forblive genstand for overgreb, så længe de sekulære diktator-regimer eksisterer i den islamiske verden, herunder de pseudoislamiske. Havde det ikke været for disse regimer, ville det ikke være muligt at opretholde jødeentitetens eksistens. Disse regimer lænker muslimernes hære i deres kaserner, mens den jødiske entitets hær begår massakrer mod sagesløse i Gaza. De har tilmed assisteret jødeentiteten med at opretholde den kvælende Gaza-blokade. Grundet disse regimer har enhver aggressor vovemod til at udsætte muslimerne for gentagende overgreb og krænkelser.


  1. Muslimerne bør indse at de lovpriste velgørenhedsaktiviteter eller sympatierklæringer alene ikke kan afværge denne eller andre overgreb mod muslimerne. Det er nødvendigt at modstå militær-overgreb med militær-indsats. Men regimerne i den islamiske verden nægter at mobilisere muslimernes hære for at undsætte muslimerne. Derfor påhviler det muslimerne at arbejde for at afsætte de eksisterende regenter i den islamiske verden og erstatte dem med en retskaffen og oprigtig regent, der reagerer med sværdet før tungen, hver gang muslimernes blod udgydes.

Chadi Freigeh

Medierepræsentant

Hizb ut-Tahrir – Danmark

E-Mail: chadi@hizb-ut-tahrir.dk