Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Begrebsanvendelse i den offentlige debat

Source:hizb-ut-tahrir.dk
Author:Asim Raja
Date:27/05-2011

I den politiske arena bliver der ofte anvendt begreber, der ved nærmere undersøgelse og overvejelse viser sig at have en anden mening eller indhold, end det der findes ved opslag i ordbogen eller fagbøger. Uanset hvad, er det i alle henseender den kontekst disse begreber anvendes i, der er udsalgsgivende for, hvad de betyder eller hvordan de skal forstås.

Denne form for (ofte) misvisende begrebsanvendelse er et nyttigt redskab for politikere, spindoktorer, journalister m..m, når de fx ønsker at forvrænge virkelighedsforståelsen hos masserne og udlægge lumske eller upopulære sager på en mere spiselig måde. Det er netop derfor man altid bør sætte sig ind i den virkelighed der er tale om, således at man kan opveje de forskellige udlægninger af virkelighed mod den egentlige virkelighed. For ikke at gøre diskussionen alt for abstrakt, kan jeg nævne nogle konkrete eksempler, der illustrer pointen og som man opfordres til at fundere over og undersøge nærmere på egen hånd:

Positiv særbehandling = forskelsbehandling

Som mange nok har bemærket, er integrationsministeren Søren Pind ganske for nyligt kommet med en udmelding om, at man ønsker at udarbejde nogle principper for at øge mulighederne for at få folk fra de lande ind i Danmark, som har potentialet til at blive integreret hurtigere i det danske samfund. I denne sammenhæng nævnes blandt andet USA og Canada som kandidatlande, som i første ombæring skal have lov til at slippe for at tage indvandringsprøven for at blive familiesammenført. Dette bliver begrundet med at disse lande kendetegnes som udviklede lande og folk fra disse lande derfor ikke har behov for at tage en prøve, da de i forvejen er demokratisk dannede, da de stammer fra samfund der bygger på demokrati osv. (Politiken, 16-05-2011). Fællesnævneren for disse lande er derfor, at de er demokratiske og at de alle er ikke-muslimske lande (primært vestlige), som deler samme værdigrundlag som dét som det danske samfund bygger på. Denne og andre udmeldinger fra integrationsministeren er tegn på, at valgkampen er skudt i gang – omend uofficielt. Men ikke desto mindre kan det påpeges at årsagen til denne forskelsbehandling er at finde i, hvad der skal forstås ved integration siden det er evnen eller potentialet for at blive integreret hurtigt der gøres til grundlag for denne ”positive særbehandling”, hvilket leder os til et andet begreb; nemlig integration.

Integration = assimilation

Som man får indtryk af igennem den seneste udmelding fra integrationsministeren, refereret til ovenfor, så har integration mindre at gøre med sprogkundskaber, kendskab til det danske samfund og det at blive en velfungerende samfundsborger, og mere med værdier at gøre. Det skyldes at det må siges at være udgangspunktet at langt de fleste udefrakommende mennesker principielt ikke behersker det danske sprog i forvejen (selv eller måske især amerikanere) og ikke velbevandrede i, hvordan det danske samfund i praksis fungerer og er skruet sammen. Derfor afslører denne udmelding (for dem der ikke skulle have opdaget det endnu), hvad denne indvandringsprøve ved familiesammenføring tilsigter; nemlig det at filtrere folk fra på basis af deres værdigrundlag i henhold til bedre kontra dårligere integrationsmuligheder. Derved skelnes der mellem gode og dårlige eller mindre dårlige værdier, som i bund og grund vil være det udslagsgivende parameter i vurderingen. Derfor kommer meningen med integration til udtryk som værende et spørgsmål om værdier, og ikke så meget det om man taler dansk, har en uddannelse eller arbejder og er en velfungerende borger, eller om man har forudsætningerne for at kunne beherske disse ting. Derfor er de folk der hurtigere kan tage imod værtslandets værdier bedre stillet til at blive integreret og behøver derfor heller ikke nogen indvandringsprøve, da de i forvejen deler det samme værdigrundlag. Deraf fremgår det at integration er et misvisende begreb, idet man i virkeligheden er ude på at assimilere folk.

Moderat fysisk pres = tortur

Dette begreb er blevet brugt flittigt i løbet af et årtis tid til at retfærdiggøre torturformer som waterboarding, hvor en person udsættes for ubehageligheder der får personen til at føle at vedkommende er ved at drukne. For at smutte om hjørner med de ”fleksible” demokratisk udarbejdede love og konventioner er det derfor belejligt at kunne kalde tortur for ”moderat fysisk pres”. På den måde får man ikke de brede masser på nakken, der fordømmer og tager afstand fra brugen af tortur. Samtidig får man på lovlig vis retten til at tortere folk, blot ved at kalde det noget andet.

Aktivistisk udenrigspolitik = aggressiv besættelse

De seneste år har Danmarks udenrigspolitik været præget af krig og besættelse. Derfor har det været meget belejligt at udlægge denne aggressive udenrigspolitik - især i Afghanistan og Irak, og senest Libyen - som ”aktivistisk udenrigspolitik”. Virkeligheden er dog den at denne udenrigspolitik har været til for at skjule denne aggressive besættelsespolitiks sande ansigt. Men som tiden går falder masken efterhånden ved at falde fra det grimme ansigt som denne ”aktivistiske udenrigspolitik” er (Information, 27-07-2007).

Dette var et beskedent udpluk af begreber der anvendes på en måde der er misvisende i forhold til deres egentlige indhold. Dertil er der begreber som radikalisering, ekstremisme, islamisme, ”krigen mod terror”, osv. som man kan undersøge nærmere og fundere over.