Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Mediers brug af arabiske ord påvirker synet på islam

Source:religion.dk
Author:Sarah Madsen
Date:04/07-2011

"Ukorrekt brug af arabiske ord i medierne kan være med til at danne et negativt syn på islam," mener lektor Philippe Provençal

De vestlige mediers brug af arabiske ord som eksempelvis jihâd har en negativ indflydelse på Vestens opfattelse af islam. Det mener cand. mag. ph.d. og ekstern lektor på Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier ved Syddansk Universitet Philippe Provençal.

I medierne hører man ofte arabiske ord anvendt i forbindelse med politik og religion. De fleste ved, hvad en burka er, hvad det vil sige, når noget er halal eller, hvad der menes med jihâd. Men hvordan kommer medierne frem til de arabiske ords betydning? Er det sikkert, at ordene bruges korrekt, og fremgår ordets egentlige mening tydeligt i den danske oversættelse, eller overser man det arabiske ords etymologi?

Medierne har indflydelse på Vestens opfattelse af islam
Medierne har stor indflydelse på, hvordan vesten opfatter islam, mener Philippe Provençal, og fortæller, hvordan misvisende brug af arabiske ord i medierne kan være med til at danne et negativt syn på islam.

”I religiøst-politiske sammenhænge, som dem, der finder sted i Palæstina, ses ordet intifâdah ofte brugt af medierne. Oversat betyder ordet ikke andet end oprør. Alligevel er medierne oftest blevet ved med at beskrive det palæstinensiske oprør med ordet intifâdah i stedet for dets danske oversættelse oprør,” forklarer Philippe Provençal og mener, at ordbrugen kommer til at betone intifâdah som en anden grad af oprør.

Philippe Provençal fastslår i samme forbindelse, at ordet jihâd ikke betyder ’hellig krig’. Ordet jihâd udspringer af jâhada, som betyder at stræbe. Jihâd betyder derfor sprogligt oversat stræben og ikke andet end stræben. Mediernes oversættelse af ordet giver en anden og mere negativ betydning end ordet har, mener han.

I dens religiøse kontekst bliver jihâd brugt i betydningen: "stræben på Guds vej". Denne stræben på Guds vej kan tage form af en væbnet handling, men behøver absolut ikke at gøre det, forklarer Philippe Provençal og uddyber, at der er to former for jihâd, men ingen af dem oversættes med ’hellig krig’.

”I den islamiske teologi betyder "den store jihâd", altså den store eller betydningsfulde stræben, den personlige kamp mod egne mangler og synder, mens "den lille jihâd", altså den mindre stræben, betyder den væbnede kamp.”

Journalister oversætter arabiske ord
”Når det gælder mediernes brug af arabiske ord, så gælder det oftest, at den betydning, som de gives, ikke er givet af sprogfolk men af journalister, som oftest ikke kender anden betydning af ordet end den rygtemæssige, som er i omløb”, mener Philippe Provençal og fremhæver polemikken omkring Salman Rushdies bog ”De Sataniske Vers”.

Det berømte eksempel er fra 1989, hvor forfatteren Salman Rushdie blev pålagt en såkaldt fatwah af islamiske muftier og imamer, efter udgivelsen af ”De Sataniske Vers”. Højtstående muslimer blev vrede over bogen, hvori Salman Rushdie antyder, at nogle koranvers skulle være skrevet af Satan. For Salman Rushdie har fatwahen betydet, at han har levet i eksil siden.

Philippe Provençal fremhæver fatwahen som et eksempel på, hvad der sker, når medierne bruger arabiske ord, der er baseret på løse oversættelser, uden at kende den egentlige oversættelse.

”På grund af mediernes behandling af denne sag betragtes ordet fatwah synonymt med ordet dødsdom. Ordet fatwah betyder i virkeligheden ikke andet end et juridisk/teologisk meningstilkendegivelse, som ikke er bindende på nogen måde,” forklarer Philippe Provençal.

Philippe Provençal mener, at den negative opfattelse ikke er mediernes skyld alene, men oprindeligt stammer fra kristendommen.