Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Politikeres injurier mod Hizb ut-Tahrir tilsigter "sympati"-stemmer

Source:hizb-ut-tahrir.dk
Author:Chadi Freigeh
Date:02/09-2011

Umiddelbart efter igangsættelsen af den aktuelle valgkamp har nogle politikere anklaget partiet Hizb ut-Tahrir (HT) for at stå bag hærværk mod deres valgplakater samt for at have overfaldet en folketingskandidat under fejringen af Eid i Valby-Hallen. Som følge af disse falske anklager, finder vi det nødvendigt at pointere følgende:

Modsat den injuriende politikers postulat, har HT’s medlemmer ikke uddelt løbesedler under Eid-højtideligheden. De løbesedler, som blev uddelt i Valby-Hallen, kommer hverken fra HT eller dets tilhængere, hvilket denne politiker udmærket ved. Anklagen er formodentlig et forsøg på at dække over hans svindelskandale, som nogle medier har bragt frem igen, og som i sin tid kostede ham hans ordførerposter.

Det er desuden velkendt, at HT’s medlemmer i modsætning til gerningsmændene bag overfaldet og hærværket, hverken ytrer eller udfører noget, som de efterfølgende ikke tør vedstå offentligt. Partiets medlemmer er tilmed kendt for at give udtryk for deres holdninger gennem saglige argumenter og føler sig hævet over primitiv adfærd som denne, ligesom vi føler os hævet over visse politikeres primitive sprogbrug og ”skrid ad helvede til”-retorik. Det skyldes vores overbevisning om, at Islam forbyder en sådan adfærd.

HT’s velkendte afvisning af valgdeltagelse i demokratier er endvidere blevet misbrugt til at styrke anklagerne mod partiets medlemmer og tilhængere. Dogmet om enten at omfavne demokratiet eller agere primitivt og kriminelt bliver således gentaget. Enhver demokrati-kritik, hvor saglig den end måtte være, bliver derfor mødt med skræmmekampagner. Ganske fejt undgår politikerne at forholde sig til kritikkens substans, alt imens kritikkens tilhængere forsøges klandret igennem præmissen ”guilt by association” eller ”kollektiv skyld”. En præmis, som politikerne ellers kraftigt har afvist oven på debatten om, hvorvidt deres demagogiske retorik og politik har inspireret til højreekstremisme og ugerninger som Oslo-massakren. Denne præmis er åbenlyst kun forbeholdt muslimerne, da politikerne ellers ikke tøver med at benytte den til at klandre islamiske holdninger som følge af nogle individers hærværk og overfald, ligesom de klandrer imamer, islamiske foreninger samt Islam som helhed grundet enkeltes overgreb på civile, hvilket går under betegnelsen ”islamisk” terror!

Visse politikere tyr tydeligvis til billige og sensationelle anklager, når de ikke kan opnå medieopmærksomhed gennem politiske standpunkter under den aktuelle valgkamp. I desperat jagt efter ”sympati”-stemmer, og mod bedre vidende, slynger de om sig med injurier. Politikernes falske anklager mod HT er desværre heller ikke uden fortilfælde. Lignende anklager faldt på nærmest ritualistisk vis forud for flere tidligere kommunal- og folketingsvalg, navnlig fra ”politikere”, hvis intellektuelle og politiske armod berøver dem evnen til at vinde vælgernes gunst gennem andet end udnyttelsen af det herskende islamofobiske klima. Ufortrødent fremstiller de sig selv som enten ofre for eller rivaler til de såkaldte islamister. Det er dog bemærkelsesværdigt, at disse anklager om chikane og vold mod politikerne aldrig har ført til domfældelser eller blot sigtelser, hvilket bekræfter, at anklagerne alene tilsigter medieomtale.

Politikernes sensationelle injurier kan kun forankre muslimernes overbevisning om meningsløsheden ved valgdeltagelse. Der er god grund til at være afvisende over for de politikere, hvis spidskompetence ligger inden for populisme, ligesom det er berettiget at afvise valgdeltagelsen, når erfaringen viser, at den ideelle politiker, med Machiavellis ord, skal være ”en stor simulant og hykler” for at motivere masserne.

Chadi Freigeh

Medierepræsentant for Hizb ut-Tahrir – Skandinavien