Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Pressemeddelelse: Danske politikere tilsigter at splitte muslimske familier

Source:hizb-ut-tahrir.dk
Author:Chadi Freigeh
Date:15/11-2011

For nylig blev undersøgelsen "Ung i 2011" offentliggjort. På foranledning af det nedlagte Integrationsministeriet kortlagde undersøgelsen den såkaldte "sociale kontrol" blandt indvandrerfamilier. Undersøgelsen, som tilsigter at målrette integrationsindsatsen i forhold til unge og forældre, konkluderer bl.a., at unge med indvandrerbaggrund er "underkastet massiv social kontrol", idet forældrene forbyder deres unge kæresteri og seksuelle forhold før ægteskabet.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup beskrev undersøgelsen som "deprimerende læsning" og sagde: "Det er til at græde over, at social kontrol for så mange mennesker åbenbart er en integreret del af deres hverdag." Ministeren fortsatte: "Det er ikke nok alene at have fokus på, at hvis folk bare finder et arbejde, så kommer de også til at dele vores værdier. Vi skal holdningsbearbejde […] Den der dem og os-retorik har haft en negativ indvirkning. Den har skubbet folk derover, hvor de kigger indad mod deres egne værdier."

På baggrund af undersøgelsen har der været forslag fra oppositionen om at opdrage indvandrerfamilier til danske normer og at engagere folkeskolerne og ungdomsuddannelserne til at gribe ind over for forældre, ifald de "dikterer den unge, hvordan han eller hun skal opføre sig, ud over hvad der er rimeligt."

På trods af de problemstillinger, som undersøgelsen pointerer, som bl.a. tvangsægteskaber, der både er uacceptable og i modstrid med Islams retningslinjer, så er politikernes indblanding i muslimske familiers anliggender langt fra en løsning. Politikernes tale om at gribe ind over for "social kontrol" i indvandrerfamilier og integrationsministerens erklæring om behovet for et ungdomsoprør blandt indvandrere afslører et ønske om at blande sig i disse familiers anliggender for at så splid mellem forældre og børn. Politikerne opildner de unge, herunder de muslimske, mod forældrenes autoritet for bl.a. at gøre kæresteri og uislamiske forhold muligt.

Trods adskillige statistikker og undersøgelser som bekræfter, at vestlige og danske familiemønstre præges af splittelse og opbrud, blandt mange andre problemer, så har politikerne frækheden til at blande sig i muslimske familieanliggender og at diktere forholdet mellem forældre og børn. For blot få måneder siden i et P1-program under titlen "Familiemønster i opbrud" sagde en seniorforsker fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd følgende om de høje skilsmisserater i Danmark: "Man bryder sig ikke om at høre, at vores moderne livsstil har en pris. Og at prisen bliver betalt af børnene."

Og i en kommentar til en undersøgelse der viser, at hver tiende dansker har brudt kontakten med en mor, far, søster eller bror, sagde en lektor i socialpsykologi ved Københavns Universitet: "Hele vores familiemønster er i opbrud […] Familien har ikke længere en nødvendig funktion for os, så vi skal selv kæmpe for at give den indhold. Derfor skal der ikke så meget til, før familien vælges fra."

Og i bogen "I Danmark er jeg født", som er udarbejdet af flere forskere fra Center for Ungdomsforskning, kan man læse følgende: "I det hele taget er familiemønstret i opbrud, og på flere områder begynder de etniske minoriteter at ligne majoritetsbefolkningen […] På nogle afgørende punkter adskiller mange etniske minoritetsunge sig dog fortsat fra flertallet af etnisk danske unge. Det gælder blandt andet i deres syn på familiens betydning […] Her gælder det, at de etniske minoritetsunge ofte føler en stor loyalitet og respekt for deres forældre."

I lyset af alt dette må vi spørge de danske politikere og navnlig integrationsministeren: Hvem er det, der trænger til holdningsbearbejdning? Familier der lever efter islamiske normer, eller familier der lever efter vestlige normer? Og hvilke værdier kan skabe et sundt familiemønster? De vestlige eller de islamiske?

Desuden er det naturligt, også i ikke-muslimske familier, at forældre vejleder og sætter rammer for deres børn, for det er netop forældrenes opgave og en naturlig del af opdragelsen. Den såkaldte "sociale kontrol" eksisterer således i alle samfund i større eller mindre omfang. Spørgsmålet er blot: Hvilke værdier skal familierne værne om? Her bør man spørge: Hvorfor vælger politikerne at fokusere på de muslimske familier og ikke på familier, der er katolikker, Jehovas Vidner eller hinduister, skønt de også afviser seksuelle forhold før ægteskabet? Og hvorfor falder politikernes fokus ustandseligt på muslimerne og deres værdier og ikke på alle andre, der lever efter et sæt værdier, der ikke er dikteret af de vestlige samfundsnormer?

Integrationsministerens tale om "dem og os"-retorik, som ifølge ministeren har drevet indvandrere til at kigge indad mod deres egne værdier, bekræfter endvidere, at den nye regerings integrationspolitik kun adskiller sig fra den foregående regerings kulturimperialistiske integrationspolitik på det retoriske plan. Regeringens mål er tydeligvis fortsat at distancere muslimerne fra de islamiske værdier.

Vores budskab til muslimerne, forældre såvel som unge, er at holde fast i de islamiske værdier, der i modsætning til de vestlige, evner at skabe harmoniske familieforhold og solide familiemønstre og frembringer ansvarlige forældre og hengivne unge, der tager sig kærligt af deres forældre og udviser respekt for dem. Talen om holdningsbearbejdning betyder netop, at vores islamiske holdninger ønskes omlagt, så vi følger en anden levemåde end Islams. Og som Allah (swt) siger:

"Mange af Skriftens folk ville af misundelse ønske, at de atter kunne gøre jer til kuffar efter jeres iman, da nu sandheden er blevet tydelig for dem." [OQM. Al-Baqarah 2:109]

Vi har hele tiden fastholdt, at integrationspolitikken ikke vil ændre sig reelt under den nye regering. Nu hvor folketingsvalget er overstået, har vi fået et forvarsel på den politik, der venter os muslimer; en politik der tilsigter at så splid og opildne de muslimske unge mod deres forældre.

Chadi Freigeh

Medierepræsentant for Hizb ut-Tahrir - Skandinavien