Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

PET installerer trojanere på mistænktes pc'er i stor stil

Source:version2.dk
Author:Mikkel Meister
Date:30/11-2011

Siden 2002 har PET adskillige gange listet spionprogrammer ind på mistænkte danskeres pc'er.

For ganske nylig blev det en stor skandale i Tyskland, da myndighederne indrømmede at have listet spionsoftware ind ad bagdøren på tyske borgeres pc'er.

Læs også: Tysk regerings-malware opsnappede 29.589 skærmbilleder fra borgere

Men den slags er overhovedet ikke nyt herhjemme.

Politiets Efterretningstjeneste, PET, har nemlig i adskillige tilfælde siden 2002 brugt små spionprogrammer - trojanere - mod mistænkte danskere i sager, hvor strafferammen er seks års fængsel eller mere.

I præcis hvor mange tilfælde ønsker PET dog ikke at afsløre. Men trojanerne anvendes fortsat til at spionere og for eksempel opsnappe tastetryk fra mistænktes pc'er.

Det fremgår af en redegørelse om de to antiterrorpakker fra Justitsministeriet i september 2010.

»Politiets Efterretningstjeneste har anvendt og anvender fortsat dataaflæsning i mange tilfælde. Dataaflæsning har vist sig at være et særdeles nyttigt efterforskningsmiddel og er bl.a. anvendt i forhold til målpersonerne i Vollsmose-sagen og Glasvej-sagen,« skriver PET i redegørelsen.

PET bruger efter eget udsagn 'sniffer-programmer', som gør politiet i stand til at modtage kopi af alle indtastninger på computeren. Dataaflæsningen kan blandt andet ske under åbning af pc'en, og når den mistænkte opretter og redigerer dokumenter og regnskaber.

PET: Ingen kommentarer

Præcis hvor meget formuleringen 'mange tilfælde' dækker over, er det dog ikke muligt at få ud af PET.

Kommunikationskonsulent Carsten Brink fra PET oplyser til Version2, at efterretningstjenesten ikke ønsker at sætte et præcist antal på, hvor mange gange man har benyttet sig af trojanere de seneste knap ti år.

Det undrer man sig over hos it-foreningen DIT, Dansk IT.

»På den ene side skal vi selvfølgelig bevare myndighedernes evne til at være lige så langt fremme teknologisk som de it-kriminelle. På den anden side kan uklarheden om omfanget af overvågningen være med til at svække tilliden til politiet blandt borgerne,« siger DIT's direktør Tony Franke til Version2.

Direktøren fremhæver den aktuelle sag i Tyskland, hvor gruppen Chaos Computer Club afslørede de tyske myndigheder i at have installeret overvågningssoftware på tyskeres private pc'er.

Med en trojaner, der var programmeret så lemfældigt, at den selv kunne udnyttes at it-kriminelle.

Det har vakt harme i Tyskland, hvor pc'en ifølge forfatningen er privat område, påpeger Tony Franke.

Så PET burde efter din mening afsløre antallet af tilfælde, hvor overvågningen har været taget i brug?

»Ja. Det er lidt spørgsmålet om, hvor mange ikke-kriminelle vi vil acceptere at sætte under overvågning. Jeg tror også, at det vil styrke politiets position, at der ikke var så meget hemmelighedhedskræmmeri,« siger DIT-direktøren.

I oppositionspartiet Venstre er retsordfører Karsten Lauritzen grundlæggende enig med DIT-direktøren:

»Venstres holdning er, at PET skal have gode arbejdsbetingelser. Men der skal være balance mellem redskaberne, de har til rådighed, og så den enkelte borgers retssikkerhed,« siger Karsten Lauritzen.

Retsordføreren vil nu spørge justitsminister Morten Bødskov (S), om han i sin egenskab af chef for politiet vil sætte antal på trojanersagerne.

»Jeg synes det er relevant at få oplyst, i hvilket omfang PET anvender det,« siger Karsten Lauritzen.