Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Åbent brev fra Hizb ut-Tahrir i Skandinavien til social- og integrationsminister Karen Hækkerup

Source:hizb-ut-tahrir.dk
Date:20/05-2012

I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige.

Dit ministerium udgav i sidste uge to rapporter om politisk ekstremisme, hvor partiet Hizb ut-Tahrir (HT) blev sat i bås med venstreorienterede, højreorienterede og andre grupper, som benytter sig af vold som et middel til at opnå deres mål. Vi ønsker i denne forbindelse at understrege følgende:

HT er et internationalt politisk parti, der arbejder for genoprettelsen af den islamiske stat, Kalifatet, i muslimernes lande, hvor befolkningerne længes efter at erstatte de despotiske systemer med et retfærdigt islamisk system, som harmonerer med deres overbevisninger og værdier. I Vesten tilstræber partiet alene at beskytte muslimernes identitet, at kalde interesserede til Islam og at opklare Islams systemer, som udgør et alternativ til kapitalismen, der forvolder store økonomiske, politiske, sociale og miljømæssige lidelser.

HT har eksisteret i mere end et halvt århundrede, og det er velkendt, at HT ikke benytter sig af voldelige aktiviteter til at opnå sine mål.  Rapporten bekræfter ligesom adskillige andre rapporter og undersøgelser, at partiet ikke benytter sig af ikke-fredelige midler til at opnå sine mål. Vi vil derfor spørge: Hvorfor bliver partiet HT og andre ikke-voldelige muslimske grupper, der kalder til Islam og genoprettelsen af Kalifatet inddraget i en undersøgelse om organisationer, som udgør en sikkerhedstrussel, og som benytter sig af vold til at opnå deres målsætninger? Er det for at realisere en islamfjendtlig politisk agenda mod navnlig den såkaldt politiske Islam?

Rapporten omtaler også en kontakt mellem HT’s medlemmer og ”terror”dømte personer. Skyldes nævnelsen af dette forhold mon uvidenhed om, at HT arbejder med og blandt muslimerne for at sikre deres interesser, hvilket kun gør kontakten med muslimerne naturlig!? I fald partiet kritiseres for en sådan kontakt, skal adskillige folketingspartier i Skandinavien først og fremmest stå for skud for deres stærke og vedvarende forbindelser til venstre- og højreekstremistiske organisationer. Forbindelsen mellem Breivik og nogle af disse partier er vel næppe ukendt for jer! Du er vel heller ikke uvidende om, at flere folketingsmedlemmer og tidligere ministre deltog sammen med højreekstremister til en demonstration mod HT sidste år!?

Rapporterne beskæftiger sig endvidere ikke med den kritik, som HT og andre retter mod demokratiet, kapitalismen og Vestens politikere og politik. Rapporterne nøjes med at fremhæve, at kritikken er fælles for ”anti-demokratiske” og ”voldsfremmende miljøer”. Det ville ellers have været mere sømmeligt at forholde sig til kritikkens saglige substans frem for at problematisere den og dermed bidrage til dæmoniseringen af politiske holdninger og fremstillingen af disse som kilde til voldelig adfærd.

Hvis der oprigtigt ønskes at forske i motiverne bag den politiske ekstremisme, der driver nogle til vold, så er det nødvendigt at inddrage den undertrykkende vestlige politik i ind- og udland. Vi kan i denne kontekst forsyne jer med en beskeden liste over denne politik:

  1. Den fremmedfjendske politik og visse politikeres politiske dagsorden og demagogiske retorik, som styrker islamofobien og fremmer højreekstremismen ved at konstruere illusionen om muslimernes tilstedeværelse i Vesten som en sikkerhedstrussel.
  2. Vestlige regeringers integrationspolitik, som nægter muslimerne retten til at bevare deres islamiske værdier og identitet.
  3. Vestens besættelse af muslimernes lande, fordrivelse af sagesløse og massedrab på civile for at ”demokratisere” disse lande, hvilket i praksis betyder oprettelsen af marionetregimer bestående af krigsherrer og korrupte politikere for at sikre de vestlige regeringers indflydelse, ligesom det er tilfældet i Irak og Afghanistan.
  4. Vestlige regeringers støtte til den jødiske besættelsesmagt i Palæstina trods dennes gentagne aggressioner og drab på uskyldige mennesker.
  5. Vestlige regeringers støtte til diktaturregimerne i den islamiske verden, hvor befolkningerne lider under tyranni og undertrykkelse. Du er vel næppe uvidende om det tætte forhold mellem danske politikere, efterretningstjenester og tilmed kongefamilien på den ene side og de despotiske regenter som Gaddafi, Mubarak og Assad på den anden side; tyranner som Vesten har bragt til magten, fostret og fortsat støtter.
  6. Vestens forsøg på at inddæmme, udtømme, afspore og kvæle opstandene i den arabiske verden for at sikre den vestlige elites interesser og at forhindre oprettelsen af muslimernes stat, Kalifatet.
  7. Vestens insisteren på at implementere det kapitalistiske økonomiske system, der tjener elitens og storindustriens interesser på bekostning af masserne, som bliver mere og mere fattige i skyggen af kapitalismen.

Vi kan kun opfordre dig og ansvarsbevidste politikere og journalister til at modstå en sådan politik, hvis man virkelig ønsker at få bugt med den såkaldt politiske ekstremisme. Vi ved dog, at der altid vil være en række uansvarlige politikere og journalister, som vil fremme islamofobien for at realisere deres personlige eller en imperialistisk dagsorden og for at sikre Vestens kulturelle hegemoni og at bevare den faldefærdige kapitalisme, om det så måtte medføre fatale konsekvenser for samfundet eller verden som helhed.

Chadi Freigeh
Medierepræsentant for Hizb ut-Tahrir - Skandinavien
mail: cf@hizb.dk