Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Markant brud på borgernes rettigheder i Danmark

Source:http://ekstrabladet.dk
Date:13/06-2012

SKATTEMINISTER Thor Möger Pedersen har indledt et korstog mod almindelige borgeres rettigheder i samfundet. To lovforslag, som regeringen fik flertal for i Folketinget i går, peger uomtvisteligt i den retning.

FOR DET første: Som led i kampen mod sort arbejde vil skattefolk fremover uden retskendelse kunne gå ind i folks private haver og tjekke f.eks. en håndværkers cpr-nummer og kræve legitimation.

FORSLAGET gled glat igennem tinget, selv om det har mødt kraftig kritik fra bl.a. Advokatrådet. Juristerne gør opmærksom på, at end ikke politiet må bevæge sig ind på privat grund uden en retskendelse.

FOR DET andet: Thor Möger – også kendt som mögungen – har fået gennemtrumfet, at det bliver endnu lettere for bankerne at løfte dynerne hos deres kunder.

FREMOVER vil banken få indsigt i alle de oplysninger, Skat har på dig elektronisk. Hidtil har man kunnet få et lån på basis af lønsedler og årsopgørelser. Men fra nu af tæller det med i vurderingen, hvor meget du skyder det offentlige. Det kan være skat, manglende licens, hustrubidrag, p-bøder m.m.

FORBRUGERRÅDET finder det dybt betænkeligt, at private virksomheder nu får adgang til registre med personfølsomme oplysninger. Men det gjorde altså ikke indtryk på politikerne. Ingen stemte imod dette brud på basale rettigheder.

UDEN DE store armbevægelser er Thor Möger som initiativtager godt i gang med at udvide Big Brother-statens beføjelser over for danskerne.

DET GØR skatteministeren til en farlig person. Men det er endnu mere faretruende, at ingen politikere tilsyneladende gør noget for at stoppe ham.