Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Bliv whistleblower for Anima!

Source:anima.dk
Date:09/01-2013

Hvis du arbejder på et laboratorium, en pelsfarm, et slagteri eller et landbrug - uanset om du er medhjælper, arbejdsmand eller sæsonarbejder, vil du støde på tilfælde af omsorgssvigt, mishandling eller ulykker, hvor dyr bliver skadet, som kunne have været forhindret. Det kan også være, du bare er nabo til en pelsfarm eller landbrug, hvor du ved, der foregår overgreb på dyr. Luk ikke øjnene for det - men giv dine informationer til Anima.

Bliv "whistleblower!"

En whistleblower (Dansk: "fløjteblæser") er betegnelse for en person, der afdækker og informerer om hvad han anser som kritisable eller direkte ulovlige forhold i selskaber, organisationer eller offentlige institutioner, hvor den pågældende er eller har været ansat eller på en anden måde involveret.

Med hjælp fra sådanne informanter har dyreværnsforeninger over hele verden utallige gange kunne gribe ind i tide til at afværge mishandling og redde dyr i nød.

Når du rapporterer dine bekymringer til Anima, giver du os mulighed for at foretage de nødvendige skridt til at identificere den ansvarlige, så institutionelle organer og offentlige myndigheder kan tackle problemer og enhver, der er forbundet med omsorgssvigt og overgreb kan blive holdt ansvarlig.

Dokumentér det kritisable

Det bedste du kan gøre er at dokumentere de ulovligheder og overgreb du ser - det kan være med kamera eller video. Historien viser, at det kræver stærke beviser, hvis der skal ske forandringer - derfor er det afgørende for at hjælpe dyrene, at du kan dokumentere, hvad du har set. Har du ikke haft mulighed for at filme eller tage billeder af det kritisable, så kontakt alligevel Anima - også hvis du er i tvivl - vi vil hellere have en henvendelse for meget end en for lidt.

Anima sikrer naturligvis din anonymitet, hvis du ønsker det.

Hvis du ser forhold på en pelsfarm eller et landbrug der bekymrer dig bør du rette henvendelse til os.

Kontakt Anima ved at sende en mail til info@anima.dk eller ring på telefon 35 10 70 70